Print Friendly, PDF & Email
+100%-
Team Avatar

Agnieszka Sąsiadek

Ekspertka IRSW ds. studenckich oraz relacji z interesariuszami zewnętrznymi.

Specjalizuje się w szeroko pojętych sprawach studenckich, w tym w szczególności:  pomocy materialnej, wsparciu studentów z niepełnosprawnością oraz w kształceniu na profilu praktycznym, organizacji efektywnego systemu praktyk studenckich i budowaniu relacji środowiska akademickiego z otoczeniem społeczno-gospodarczym.

 

Skontaktuj się ze mną