Print Friendly, PDF & Email
+100%-
Team Avatar

Grzegorz Laskowski

Współtwórca, a obecnie ekspert Instytutu Rozwoju Szkolnictwa Wyższego. Absolwent kierunku „prawo” na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Prawnik, konsultant i szkoleniowiec w zakresie szkolnictwa wyższego z 14-letnim doświadczeniem. Specjalizuje się w obszarze kształcenia oraz w kwestiach związanych z ustrojem uczelni i dokumentowaniem jej działań. Autor i współautor publikacji, ekspertyz i opinii z zakresu szkolnictwa wyższego.

Od 2012 roku poprowadził kilkadziesiąt szkoleń dla pracowników uczelni oraz innych instytucji sektora szkolnictwa wyższego.

W latach 2006-2013 był pracownikiem Biura Polskiej Komisji Akredytacyjnej, w którym miał możliwość zdobywać doświadczenie, pełniąc funkcję sekretarza trzech Zespołów o różnorakich zadaniach. W latach 2007-2013, będąc ekspertem ds. formalno-prawnych Komisji, wziął udział w ok. 100 wizytacjach w ramach procedury oceny. Był pierwszym ekspertem PKA i pracownikiem jej Biura, który otrzymał pozwolenia Przewodniczącego i Dyrektora na prowadzenie szkoleń w zakresie tematyki dotyczącej szkolnictwa wyższego i kształcenia, w tym na temat Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

Od 2013 do 2019 roku był pełnomocnikiem rektora w jednej z uczelni niepublicznych na terenie Mazowsza. Współpracował z kilkudziesięcioma szkołami wyższymi, wspierając ich działania m.in. jako audytor, konsultant i szkoleniowiec. Od 2020 roku wykorzystuje swoje doświadczenie jako niezależny ekspert. Współpracuje z Instytutem Rozwoju Szkolnictwa Wyższego i z uczelniami na terenie Polski.

Sprawdź materiały eksperta!

Skontaktuj się ze mną