Print Friendly, PDF & Email
+100%-
Team Avatar

dr Jacek Lewicki

 

Doktor nauk społecznych w dyscyplinie nauki o polityce. Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (politologia; zarządzanie spec. w administracji publicznej). Adiunkt w Ośrodku Rozwoju Studiów Ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Ekspert i sekretarz zespołów oceniających Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

Zajmuje się problematyką polityk publicznych w obszarach szkolnictwa wyższego i nauki, kształceniem na poziomie doktorskim, ramami kwalifikacji oraz problematyką uczenia się przez całe życie. Przedstawiciel (pro bono) Polski w sieci korespondentów ds. Krajowych Ram Kwalifikacji dla szkolnictwa wyższego przy Radzie Europy oraz grupie roboczej ds. ram kwalifikacji i ECTS wspierającej Bolonia Follow-up Group. Pracował m.in. w projekcie edukacyjnym „Nowoczesne Zarządzanie Biznesem” pod patronatem Związku Banków Polskich (2015-16); Instytucie Badań Edukacyjnych w Warszawie (2013-15). Pełnił funkcje m.in. eksperta w projekcie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego  pn. „Kształcenie na studiach doktoranckich: Opracowanie programów studiów doktoranckich o zróżnicowanych profilach” (2016), wiceprezesa Fundacji Młodej Nauki (2013-17), Członka Rady Młodych Naukowców przy Ministrze Nauki i Szkolnictwa Wyższego (2012-15), eksperta ds. doktoranckich PKA (2012-13), eksperta bolońskiego (2011-13), wiceprzewodniczącego Krajowej Reprezentacji Doktorantów (2009-11). Interesuje się także edukacją pozaformalną i samorządem terytorialnym (w szczególności problematyką miejską).

Sprawdź materiały eksperta!

Zajmuje się problematyką polityk publicznych w obszarach szkolnictwa wyższego i nauki, studiami doktoranckimi, ramami kwalifikacji oraz problematyką uczenia się przez całe życie. Pracował m.in. w projekcie edukacyjnym „Nowoczesne Zarządzanie Biznesem” pod patronatem Związku Banków Polskich (2015-16); Instytucie Badań Edukacyjnych w Warszawie (2013-15). Pełnił funkcje m.in. wiceprezesa Fundacji Młodej Nauki (2013-17), Członka Rady Młodych Naukowców przy Ministrze Nauki i Szkolnictwa Wyższego (2012-15), eksperta ds. doktoranckich PKA (2012-13), eksperta bolońskiego (2011-13), wiceprzewodniczącego Krajowej Reprezentacji Doktorantów (2009-11). Interesuje się także edukacją pozaformalną i samorządem terytorialnym (w szczególności problematyką miejską).

Skontaktuj się ze mną