Print Friendly, PDF & Email
+100%-
Team Avatar

Dr Piotr Sitniewski

Doktor nauk prawnych. Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Specjalista z zakresu dostępu do informacji publicznej.

Członek Państwowej Komisji Akredytacyjnej z latach 2008-2011, oraz Polskiej Komisji Akredytacyjnej do dnia 16.10.2012 r. (zespół Nauk Społecznych i Prawnych). Specjalista z zakresu dostępu do informacji publicznej. Obecnie ekspert PKA. Prorektor WSAP im. S. Staszica od 17.10.2012 do 13.09.2013 r. Członek pozaetatowy SKO w Białymstoku, w latach 2004 – 2008.

Bogate i różnorodne doświadczenie szkoleniowe. Od 2008 r. prowadzi cykliczne szkolenia z zagadnień dostępu do informacji publicznej w Krajowej Szkole Administracji Publicznej w Warszawie, oraz dla licznych urzędów administracji publicznej.

Doktor nauk prawnych. Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Autor rozprawy doktorskiej na temat ,,Dostęp do informacji publicznej w jednostkach samorządu terytorialnego w Polsce”, która została nagrodzona wyróżnieniem w konkursie organizowanym przez Samorząd Terytorialny w 2005 r. na najlepszą pracę doktorską dotyczącą zagadnień funkcjonowania samorządu terytorialnego. Autor komentarza do ustawy o dostępie do informacji publicznej (Presscom 2011 r.), autor poradnika "Dostęp do informacji publicznej. Pytania i odpowiedzi” WoltersKluwer 2014 r. Autor ponad 50 publikacji z zakresu prawa do informacji. Autor programu i materiałów szkoleniowych dla potrzeb szkolenia centralnego pn. „Praktyczne aspekty dostępu do informacji publicznej”, ujętego w „Planie szkoleń centralnych w służbie cywilnej na 2014 r.”, zleceniodawca Kancelaria Prezesa Rady Ministrów. Prowadzi stronę www.jawnosc.pl poświęconą zagadnieniom jawności życia publicznego. Kierownik projektu www.jawnoscsamorzadu.pl finansowanego z funduszy norweskich.

Skontaktuj się ze mną

Zapisując się do Newslettera: wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz na przesyłanie informacji handlowych przez IRSW. Szczegóły w Polityce Prywatności.

FreshMail.pl
 

Newsletter

Zapisując się do Newslettera: wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz na przesyłanie informacji handlowych przez IRSW. Szczegóły w Polityce Prywatności.

FreshMail.pl
 

Newsletter

Zapisując się do Newslettera: wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz na przesyłanie informacji handlowych przez IRSW. Szczegóły w Polityce Prywatności.

FreshMail.pl
 

Zapisując się do Newslettera: wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz na przesyłanie informacji handlowych przez IRSW. Szczegóły w Polityce Prywatności.

FreshMail.pl