Print Friendly, PDF & Email
+100%-
Team Avatar

r.pr. dr Tomasz Kocoł

Radca prawny, doktor nauk prawnych, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego na kierunku prawo i administracja. Wieloletni ekspert Polskiej Komisji Akredytacyjnej ds. studenckich. Koordynator Zespołu Ekspertów PKA ds. studenckich w latach 2015-2017. Obecnie jako ekspert ds. postępowania oceniającego nadal związany z PKA.

Sprawdź materiały eksperta!

Ekspert, specjalizujący się w prawie administracyjnym, ze szczególnym uwzględnieniem prawa o szkolnictwie wyższym oraz w prawie pracy z uwzględnieniem specyfiki norm regulujących zatrudnienie w sektorze szkolnictwa wyższego. Szczególną uwagę poświęca kwestiom proceduralnym związanym z postępowaniami przed sądami powszechnymi oraz sądami administracyjnymi. Posiada bogate doświadczenia związane są z funkcjonowaniem wewnętrznych systemów doskonalenia jakości kształcenia oraz z oceną ich skuteczności.

Skontaktuj się ze mną