Przedstawiamy ogólny harmonogram naboru wniosków o dofinansowanie dla uczelni w ramach konkursów, ogłaszanych na 2017 rok przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Od stycznia 2017 roku będziemy umieszczać informacje dotyczące szczegółowego harmonogramu.

.
Jako Instytut Rozwoju Szkolnictwa Wyższego świadczymy usługi polegające na pozyskiwaniu środków finansowych z zewnętrznych źródeł (programy unijne: PO WER, PO IR, Erasmus+, itp.) i realizacji projektów dla szkół wyższych. Wyszukujemy źródła finansowania, opracowujemy koncepcje projektów, przygotowujemy wnioski konkursowe wraz z dokumentacją, prowadzimy i rozliczamy projekty.

Więcej informacji o usłudze znajdziecie Państwo tutaj.

Plik do pobrania: Harmonogram naboru wniosków