Już 9 i 10 grudnia odbędzie się kolejna edycja wydarzenia organizowanego przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie oraz Stowarzyszenie Forum Dziekanatów, czyli III ogólnopolskie Forum Dziekanatów – International. Instytut Rozwoju Szkolnictwa Wyższego w tym roku ma przyjemność wystąpić w roli partnera merytorycznego całego wydarzenia.

Tegoroczna edycja złożona jest z dwóch bloków tematycznych:

  • Budowanie kompetencji w zakresie obsługi studentów zagranicznych i kadry z zagranicy oraz wielokulturowości
  • Zmiany związane z dostosowywaniem się dziekanatów do przepisów ustawy 2.0.

Pierwszy dzień wydarzenia poświęcony będzie konferencji naukowej oraz walnemu zebraniu Stowarzyszenia. Drugi dzień wypełnią warsztaty tematyczne.

Organizatorzy zachęcają do przesyłania propozycji referatów na konferencję naukową. Zakres tematyczny obejmuje m.in. analizę przypadków konkretnych wydziałów/uczelni oraz komunikacji ze studentami i kadrą z zagranicy. Planowane jest też wydanie publikacji pokonferencyjnej.
Zapraszamy również na wystąpienia naszych ekspertów – dr Adama Szota i Piotra Pokornego. Dr Adam Szot poprowadzi prezentację dotyczącą standaryzacji dokumentów w polskich uczelniach. Piotr Pokorny natomiast poprowadzi szkolenie z podstaw postępowań administracyjnych wobec studentów. W ramach poszczególnych zagadnień szkoleniowych przedstawione zostaną również przydatne orzeczenia sądów administracyjnych oraz wzory dokumentów.

Propozycje referatów należy nadsyłać do 20 września 2019 roku na adres stowarzyszenie@forum-dziekanatow.pl.

Po więcej informacji zapraszamy: TUTAJ