Ukazała się ekspertyza przygotowana na zlecenie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju przez zespół badawczy Instytutu Rozwoju Szkolnictwa Wyższego.

 

Niezmiernie miło jest nam poinformować, że w związku z zakończeniem prac badawczych i analitycznych, na stronie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju ukazała się Ekspertyza pt. „Zarządzanie uczelnią oraz infrastrukturą powstałą w ramach Priorytetu XIII – Infrastruktura Szkolnictwa Wyższego – Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 (PO IiŚ) w celu utrzymania trwałości projektów”  którą na zamówienie NCBiR przygotował zespół ekspertów i współpracowników Instytutu Rozwoju Szkolnictwa Wyższego.

Przygotowana ekspertyza ma na celu wsparcie dalszych działań uczelni, które otrzymały dofinansowanie w ramach XIII osi PO IiŚ poprzez dostarczenie im wiedzy na temat niezbędnych oraz sugerowanych działań w celu utrzymania trwałości projektów oraz utrzymania powstałej infrastruktury dydaktycznej, aparatury badawczej i sprzętu ICT w połączeniu z realizacją celów jakościowych XIII osi.

Ekspertyza została opracowany przez zespół badawczy w składzie:

  • dr Adam Szot – kierownik zespołu
  • mgr Piotr Pokorny
  • mgr Dominik Postaremczak
  • mgr Marcin Wojtkowiak

Współpraca:

  • mgr Magdalena Ruks-Wojtkowiak
  • mgr Agnieszka Sąsiadek
  • mgr Marta Prusińska

Ekspertyza jest dostępna poniżej:

zarzadzanie_uczelnia_oraz_infrastruktura_priorytet_xiii__pois