.

2 grudnia 2016 roku w Lubelskim Centrum Konferencyjnym odbędzie się konferencja „Wschodnie Forum Firm Rodzinnych” , Partnerem której został Instytut Rozwoju Szkolnictwa Wyższego.

.

Organizatorami Konferencji są: Krzysztof Hetman, poseł do Parlamentu Europejskiego oraz Mariusz Filipek, prezes stowarzyszenia „Aktywna Europa”.

Wśród prelegentów znajdą się m.in.:

Małgorzata Mączyńska – Główny Specjalista w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Koordynatorka wielu projektów z zakresu rozwoju przedsiębiorczości, w tym przede wszystkim projektów szkoleniowo-doradczych, inicjatorka działań na rzecz rozwoju przedsiębiorstw rodzinnych,

Artur Habza – dyrektor Departamentu Gospodarki i Współpracy Zagranicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego,

Katarzyna Skrzek – radca prawny w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju, uczestnik prac legislacyjnych, dotyczących ułatwienia dochodzenia wierzytelności oraz sukcesji przedsiębiorstwa osoby fizycznej.

Robert Zajkowski – doktor nauk ekonomicznych, ekspert ds. ekonomicznej w nowej perspektywie RPO WL na lata 2014-2020.

oraz wielu innych.
.

Konferencja będzie obejmowała następujące panele tematyczne:

BIZNES:

  1. Rola firm rodzinnych w gospodarce
  2. Unikalne kompetencje firmy rodzinnej w procesie gospodarczym

ROZWÓJ I WSPÓŁPRACA:

  1. Środki unijne dla firm rodzinnych
  2. Udział firm rodzinnych w ekonomii samorządu terytorialnego

PRAWO:

  1. Forma prawna prowadzenia działalności przez firmy rodzinne
  2. Sukcesja – zmiana międzypokoleniowa w przedsiębiorstwach rodzinnych

.

Więcej informacji oraz formularz rejestracyjny znajduje się na stronie Konferencji.