Print Friendly, PDF & Email
+100%-

KLAUZULA INFORMACYJNA DOT. PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 

Państwa dane pochodzą z bazy naszych klientów bądź pozyskaliśmy je od partnera/podmiotu trzeciego współpracującego z Fundacją Instytutem Rozwoju Szkolnictwa Wyższego, który udostępnił Państwa dane osobowe na podstawie Państwa zgody. Zgodność przetwarzania danych z prawem wynika z art. 6 ust. 1 pkt f) Rozporządzenia 2016/679, tj. uzasadnionego interesu administratora danych.

Nie udostępniamy Państwa danych stronom trzecim. Państwa dane są przetwarzane w celu powiadamiania o ofertach, produktach i usługach oferowanych przez administratora.

W każdej chwili, zgodnie z art. 21 ust. 1 Rozporządzenia 2016/679 osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f). Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Państwa zdaniem, przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy unijnego Rozporządzenia 2016/679.