Jednym z filarów reformy systemu szkolnictwa wyższego oraz obecnej i przyszłej perspektywy finansowej programów operacyjnych jest zwiększenie współpracy uczelni wyższych z przemysłem. Dlatego też niezwykle ważne jest utworzenie w uczelni efektywnych systemów komercjalizacji  wiedzy i usług naukowo-badawczych.

Wychodząc naprzeciw potrzebom szkół wyższych w tym zakresie, przedstawiamy poniższą ofertę współpracy.

PRZYKŁADOWE OBSZARY I ZAKRES WSPARCIA:

 

AUDYT SYSTEMU TRANSFERU TECHNOLOGII W UCZELNI
usługa będzie odbywać się w oparciu o obecnie obowiązujące prawo m.in:

 • ustawę Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce,
 • ustawę Prawo własności przemysłowej,
 • ustawę Prawo autorskie i prawa pokrewne,
 • akty wewnętrzne uczelni.

 

DORADZTWO DLA KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ
Usługa obejmuje doradztwo w zakresie tworzenia systemu transferu technologii, analizę strategii i celów uczelni w tym zakresie, pomoc w powoływaniu jednostek określonych
w ustawie prawo o szkolnictwie wyższym. Zakres usługi dobierany jest w zależność od typu
i wielkości uczelni oraz specyfiki jej działalności. Każde z zaproponowanych wyżej zadań może być wzbogacona o dodatkowe szkolenia dla kadr w zakresie:

 • obecnie obowiązujących przepisów prawa, którym podlega działalność uczelni,
 • tworzenia i analizy umów transferowych i usługowych,
 • przeszkolenie kadr z nowej dokumentacji uczelni,

 

DORADZTWO PRZY ZAWIERANIU UMÓW LICENCYJNYCH, UMÓW KONSORCJUM, UMÓW USŁUGOWYCH
Nasi konsultanci mogą pomoc zabezpieczyć interesy uczelni zarówno w analizowanych umowach, jak i mogą wspomóc Państwa w procesie negocjacji umów z potencjalnymi partnerami, inwestorami czy też funduszami inwestycyjnymi.
Powyższa usługa może zostać poszerzona o szkolenia/warsztaty z tworzenia umów transferowych – istotą warsztatów będzie szczegółowe omówienie wraz z budowaniem krok po kroku umów z zakresu własności intelektualnej, celem jak najpełniejszego zabezpieczenia praw uczelni, do których należą:

 • umowa sprzedaży (elementy enumeratywne + elementy dodatkowe,
 • umowa licencji (elementy enumeratywne + elementy dodatkowe),
 • umowy warunkowe,
 • zabezpieczenie interesów uczelni jako strony w kontaktach b2b,

 

DORADZTWO PRZY ZAKŁADANIU SPÓŁEK TYPU SPIN-OFF
Skutecznie doradzamy w zakresie trwożenia spółek typu spin-off, spółek celowych, czy też spółek kapitałowych określonych w ustawie prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Doradzamy zarówno w zakresie założenia, jak i „przystąpienia do” oraz „wystąpienia z” spółek kapitałowych jak również wnoszenia technologii do spółek aportem. Władze uczelni wspieramy w zakresie nadzoru właścicielskiego nad spółkami.

 

POBIERZ PEŁNĄ OFERTĘ W PDF

POBIERZ

 

Jeżeli chcą Państwo dowiedzieć się więcej na temat oferty lub skorzystać z eksperckiej pomocy dot. szkolnictwa wyższego w innym zakresie, uprzejmie prosimy o kontakt: +48 81 8228 615, biuro@irsw.pl