Zapraszamy przedstawicieli władz rektorskich oraz osoby zajmujące się komunikacją na uczelniach do udziału w bezpłatnym webinarze eksperckim! Webinar “Komunikacja uczelni w okresie kryzysu” organizowany w ramach akcji #PomagamyUczelniom odbędzie się w środę, 29 kwietnia, w godz. 11:00-12:00. Poprowadzi go Mariusz Lorenc – ekspert i lider zespołów doradczych, wykładowca, trener oraz autor z 25-letnim stażem pracy dla instytucji publicznych i biznesu.

W trakcie spotkania uzyskają Państwo odpowiedzi na następujące pytania:

➡ na czym polega specyfika komunikacji w sytuacji kryzysu?
➡ jakie są potrzeby i oczekiwania interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych w aktualnej sytuacji?
➡ kto powinien kształtować przekaz?
➡ jaka jest rola władz – liderów uczelni w czasie kryzysu?
➡ jakie są kluczowe cele oraz kluczowe poziomy komunikacji?
➡ w jaki sposób podawać informacje (zorganizowanie treści, wizualizacja)?
➡ w jaki sposób wyjaśniać i nadawać sens faktom oraz decyzjom podejmowanym przez władze (cele, znaczenia, wartości)?
➡ jak pomóc ludziom poszerzyć perspektywę oceny sytuacji (czas, pozycja percepcyjna, możliwości)?
➡ jakich błędów unikać?
➡ co wpływa na wiarygodność komunikacji?

W jaki sposób zgłosić chęć udziału w webinarze? Uprzejmie prosimy o skorzystanie z formularza rejestracyjnego, jaki przesłaliśmy w zeszłotygodniowych e-mailowych zaproszeniach skierowanych do władz uczelni. Jeżeli zaproszenia do Państwa nie dotarły lub chcą zgłosić Państwo chęć udziału w webinarze, uprzejmie prosimy o kontakt – biuro@irsw.pl .

Więcej informacji o akcji #PomagamyUczelniom znajdą Państwo w osobnym artykule na naszym blogu eksperckim  Polecamy lekturę!