W ubiegły piątek Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego opublikowało komunikat przybliżający warunki przyznania stypendium socjalnego studentom. Poruszony został w szczególności temat zaświadczeń, uzależnionych od sytuacji materialnej i wydawanych na wniosek studenta. Powołując się na Ustawę 2.0 omówiono również kwestię niedostarczenia wymaganego dokumentu, a w związku z tym wskazanie przyczyny tego braku oraz przedstawienie innego dokumentu potwierdzającego źródła utrzymania rodziny. 

Poniżej przedstawiamy opinię naszego eksperta ds. prawnych – dra Aleksandra Jakubowskiego, który przybliża kwestię zaświadczeń OPS na potrzeby stypendiów socjalnych oraz wyjaśnia poszczególne aspekty wymagań stawianych przez ustawę Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.