W dniach 29 – 30 marca br. w Lublinie odbędzie się Konferencja Programowa Narodowego Kongresu Nauki, której tematem będzie „Doskonałość edukacji akademickiej – jak przeorientować uczelnie na jakość kształcenia?”. W konferencji weźmie udział Piotr Pokorny – przedstawiciel Instytutu Rozwoju Szkolnictwa Wyższego.
.

Jest to już szósta z cyklu dziewięciu konferencji programowych, poprzedzających Narodowy Kongres Nauki, który odbędzie się we wrześniu 2017 roku. Tematem przewodnim Kongresu będzie koncepcja nowych ram ustawowych dla szkolnictwa wyższego w Polsce.

Celem konferencji jest zainicjowanie dyskusji, dotyczącej porównania jakości kształcenia w obszarze szkolnictwa wyższego w Polsce i innych krajach europejskich, jak również omówienie kwestii przygotowania absolwentów do wejścia na rynek pracy oraz współpracy uczelni z otoczeniem społeczno – gospodarczym.

W Konferencji wezmą udział przedstawiciele Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, m.in. dr Jarosław Gowin, Polskiej Komisji Akredytacyjnej – prof. Krzysztof Diks, jak również reprezentanci szkół wyższych  oraz europejskich instytucji związanych z zapewnianiem jakością kształcenia (Norwegian Agency for Quality Assurance in Education oraz Nederlands – Vlaamse Accreditatie Organisatie). Ekspert Instytutu Rozwoju Szkolnictwa Wyższego – Piotr Pokorny, będzie moderatorem Panelu IV: „Jakość kształcenia z perspektywy studentów i absolwentów”.

Szczegółowy program Konferencji oraz formularz rejestracyjny znajdują się na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
.
Źródło: MNiSW