Miło nam poinformować, Instytut Rozwoju Szkolnictwa Wyższego objął patronatem honorowym konferencję GigaCon „IT w uczelniach”, która odbędzie się w dniu 26 kwietnia br. w Warszawie. Jednym z prelegentów na konferencji będzie ekspert IRSW – Piotr Pokorny, który wygłosi wykład inaugurujący.

Ideą konferencji jest przedstawienie Uczestnikom najnowszych, gotowych rozwiązań w zakresie informatyzacji szkół wyższych, które niewątpliwie przyczynią się do usprawnienia procesów zarządzania uczelniami i podniosą poziom ich innowacyjności. Wykłady i prelekcje zostaną przeprowadzone przez przedstawicieli firm z dziedziny IT, jak również ekspertów ze środowiska naukowego. W programie konferencji znajduje się również prelekcja eksperta IRSW, Piotra Pokornego: „Ustawa 2.0 oraz szanse związane z innowacyjnym kształceniem przy wykorzystaniu nowych technologii”.

Konferencja odbędzie się 26 kwietnia br. w warszawskim hotelu Courtyard i jest skierowana  przede wszystkim do przedstawicieli uczelni wyższych, kadry zarządzającej wyższego i średniego szczebla, jak również specjalistów ds. rozwoju IT, specjalistów ds. innowacyjności oraz informatyków. Udział w konferencji jest bezpłatny.

Patronem honorowym Konferencji jest Instytut Rozwoju Szkolnictwa Wyższego.

Program konferencji oraz szczegółowe informacje dotyczące organizacji można znaleźć na stronie konferencji.