Miło nam poinformować, że Instytut Rozwoju Szkolnictwa Wyższego objął honorowym patronatem konferencję “IT w Uczelniach” organizowaną przez markę GigaCon. Konferencja odbędzie się 16 kwietnia 2019 w Hotelu Courtyard w Warszawie. 

Celem konferencji jest przedstawienie najnowszych rozwiązań w zakresie informatyzacji uczelni  wyższych. Prelegenci poruszą między innymi tematy związane z:
• systemami wspomagającymi zarządzanie, rekrutację oraz pracę dziekanatu

• systemami antyplagiatowymi
• Bibliotekami on-line
• Egzaminowaniem on-line i nauką na odległość e-learning
• Elektroniczną Legitymacją Studencką
• elektronicznym obiegiem dokumentów w firmie
• informatyzacją uczelni wyższych w świetle prawa
• projektami unijnymi realizowanymi w uczelniach
• rozdzieleniem środków unijnych w budżecie uczelni
• bezpieczeństwem uczelnianych sieci informatycznych
• ochroną danych osobowych w świetle RODO
• przepływem informacji
• zarządzaniem kapitałem ludzkim
• konsultacjami on-line
• Kioskami informatycznymi

Konferencja skierowana jest przede wszystkim do przedstawicieli uczelni w zakresie: kardy zarządzającej wyższego i średniego szczebla, specjalistów ds. rozwoju IT i innowacyjności oraz informatyków. 

Udział w konferencji jest bezpłatny, wystarczy jedynie wypełnić formularz znajdujący się na stronie organizatora: LINK
Po więcej informacji zapraszamy na: www.gigacon.org