Instytut Rozwoju Szkolnictwa Wyższego objął patronatem honorowym konferencję GigaCon “IT w uczelniach”, która odbędzie się w dniu 25 kwietnia br. w Warszawie. Jednym z prelegentów na konferencji będzie ekspertka IRSW – dr Małgorzata Ganczar, która wygłosi referat pt.:”Informatyzacja systemu stypendialnego w szkołach wyższych”.
.

Ideą konferencji jest zapoznanie Uczestników z najnowszymi trendami w zakresie informatyzacji szkół wyższych. Przedstawione zostaną gotowe rozwiązania, które niewątpliwie przyczynią się do usprawnienia procesów zarządzania uczelnią i zwiększą poziom jej innowacyjności. Wykłady i prelekcje zostaną przeprowadzone przez przedstawicieli firm z dziedziny IT, jak również ekspertów ze środowiska naukowego.

W programie konferencji znajdzie się również prezentacja ekspertki Instytutu Rozwoju Szkolnictwa Wyższego – dr Małgorzaty Ganczar “Informatyzacja systemu stypendialnego w szkołach wyższych”.

Konferencja odbędzie się 25 kwietnia br. w warszawskim hotelu Courtyard i jest skierowana  przede wszystkim do przedstawicieli uczelni wyższych, kadry zarządzającej wyższego i średniego szczebla, jak również specjalistów ds. rozwoju IT, specjalistów ds. innowacyjności oraz informatyków. Udział w konferencji jest bezpłatny.

Patronem honorowym Konferencji jest Instytut Rozwoju Szkolnictwa Wyższego.

Program konferencji oraz szczegółowe informacje dotyczące organizacji można znaleźć na stronie konferencji.