Podczas szóstej już konferencji programowej Narodowego Kongresu Nauki, która odbyła się w dniach 29 – 30 marca br. w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II, poruszono kwestię doskonałości edukacji akademickiej. W konferencji wziął udział ekspert IRSW – Piotr Pokorny, który moderował panel „Jakość kształcenia z perspektywy studentów i absolwentów”.
.

Na kolejnej już, szóstej konferencji organizowanej w ramach Narodowego Kongresu Nauki, dyskutowano na temat: „Doskonałość edukacji akademickiej – jak przeorientować uczelnie na jakość kształcenia?” Wystąpienie programowe wygłosił minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin.

Kluczowe kwestie, poruszone na konferencji, dotyczyły oczekiwań rynku pracy względem absolwentów, wdrożeń procesów deregulacyjnych na uczelniach, kształcenia nauczycieli akademickich oraz reform funkcjonowania Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

W chwili obecnej, w odróżnieniu od sytuacji sprzed kilku lat, pracodawcy zamiast konkretnych kompetencji twardych, które w dobie przemian technologicznych szybko ulegają dezaktualizacji, cenią umiejętności ogólne: umiejętność uczenia się, rozwiązania problemów, pracy w zespole, kreatywność, umożliwiające pracownikom dostosowywanie się do potrzeb rynku.

Konieczne jest również odbiurokratyzowanie uczelni, aby nauczyciele akademiccy skupili się jedynie na dydaktyce i badaniach naukowych. Jednak wprowadzona w 2016 r. ustawa deregulacyjna, często obowiązuje jedynie na papierze. Ważną kwestią jest również kształcenie nauczycieli, którzy, wzorem państw europejskich, powinni odbywać wyłącznie jednolite studia magisterskie.

Wprowadzenie powszechnych pięcioletnich studiów może rodzić problemy z uznawalnością polskich dyplomów i rozwojem kariery absolwentów, bądź z umiędzynarodowieniem polskiej nauki, na którym szczególnie zależy ministerstwu. Istnieją jednak dziedziny, w których ten model studiów jest bardzo pożądany.

Poruszono kwestię wyższego szkolnictwa zawodowego. Istnieje potrzeba wprowadzenia  5- letnich studiów na uczelniach badawczych, a jednocześnie wzmocnienie jakości studiów I stopnia, zwłaszcza w PWSZ, za czym to szczególnie opowiadają się przedsiębiorcy. MNiSW będzie wspierało prowadzanie studiów dualnych, które zdobywają coraz większą popularność wśród przedsiębiorców.

Należy wzmocnić rolę Polskiej Komisji Edukacyjnej, która z kolei powinna zintensyfikować kontrolę jakości kształcenia, prowadząc jednocześnie dialog z uczelniami.

Poniżej kilka zdjęć, przedstawiających przebieg Konferencji:


Fotografie pochodzą ze strony KUL.

Źródło: MNiSW