Serdecznie zapraszamy do udziału w XI Konferencji „Nowe technologie IT w uczelniach”, organizowanej przez OPTeam S.A., a która odbędzie się w dniach 8-10.06.2022 r. w Hotelu Czarny Potok w Krynicy-Zdrój.

Konferencja ta będzie okazją do wymiany informacji o innowacjach wspierających działanie szkół wyższych w dzisiejszej rzeczywistości, a skierowana jest do osób zarządzających uczelniami oraz odpowiedzialnych za informatyzację.
Czerwcowa edycja wydarzenia to możliwość zapoznania się z aktualnymi trendami w zarządzaniu Uczelnią i podległymi jej jednostkami podczas bezpośrednich spotkań i wykładów na żywo. Zmiany zachodzące w otoczeniu społecznym to wyzwanie, któremu muszą sprostać wszystkie ośrodki naukowe kształcące przyszłych specjalistów.

Zachęcamy, tym bardziej że IRSW jest partnerem strategicznym wydarzenia, a nasz ekspert Piotr Pokorny wygłosi prelekcję pt. “Cyfryzacja w strategicznym podejściu do zarządzania Uczelnią”.

2018 rok przyniósł rewolucję w szkolnictwie wyższym w postaci tzw. Ustawy 2.0. W ślad za nią uczelnie przeszły zmiany wewnętrzne na niespotykaną dotychczas skalę, starając się jeszcze lepiej dopasować nie tylko do wymagań prawnych, ale także nowych zasad ewaluacji działalności naukowej. W międzyczasie nastąpił czas COVID-19, odbyły się wybory nowych władz uczelni publicznych na kadencję 2020-2024 i rozpoczęły się intensywne prace nad nowymi strategiami rozwoju uczelni. Analiza wybranych strategii, uchwalonych na nadchodzące lata, pokazuje, że jedynie część uczelni dostrzega w technologiach ICT właściwe znaczenie i uwzględnia je w długofalowym planowaniu. Strategiczny błąd czy oczywista oczywistość? Czy wśród uczelnianych strategii widać wspólne trendy dotyczące wspierania działalności nowoczesnymi technologiami?

Więcej informacji oraz zapisy na konferencję znajdą Państwo na stronie: https://konferencje.opteam.pl/xi-konferencja-nowe-technologie-it-w-uczelniach