W dniach 23 – 25 maja na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie odbędzie się finał ogólnopolskiego projektu Niezależnego Zrzeszenia Studentów pn. “Nic o Nas bez Nas”. W konferencji weźmie udział również ekspert IRSW – Piotr Pokorny.

Projekt pracuje nad budową studenckiego społeczeństwa obywatelskiego. Organizatorzy dążą do współtworzenia procesu, w którym za cel obierają zwiększanie i wzmacnianie głosu społeczności studenckiej w dialogu obywatelskim, walkę z biernością społeczną, a także wspieranie edukacji przez promocję wartości debaty oraz konfrontacje przekonań studentów z osobami kształtującymi ich otoczenie. Poprzez organizowane wydarzenie zachęcają studentów do zainteresowania się sprawami społecznymi, własnymi prawami i obowiązkami oraz ogólną sytuacją Polski.

Konferencja The Youth Voice stanowi finał i podsumowanie całorocznych rozważań. Jej motywem przewodnim jest „Perspektywy, rozwój i dialog obywatelski studentów”. Podczas trzydniowej konferencji zostanie poruszone szereg problemów w panelach dyskusyjnych, takich jak:

  • Charakterystyka rynku pracy w Polsce,
  • Gospodarka, rynek – oczekiwania i zapotrzebowana na…?
  • Warunki rozwoju – wzorowy model państwa,
  • Poziom szkolnictwa wyższego na tle Europy,
  • Działalność studencka jako szansa na sukces zawodowy?
  • Wpływ polityki międzynarodowej na szanse młodych Polaków,
  • Kultura polityczna i obywatelska w Polsce – świadomość społeczna, obywatelska i narodowa,
  • Wpływ organizacji na podejmowanie decyzji: siła ruchów obywatelskich i społecznych.

Wśród prelegentów konferencji znajdują się przedstawiciele Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstw Rozwoju, Spraw Zagranicznych, Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, a także przedstawiciele Rady Dialogu Społecznego, związków zawodowych, szeregu polskich think thanków i organizacji.

Uczestnikiem panelu “Działalność studencka jako szansa na sukces zawodowy”, który odbędzie się w dniu 24 maja br., będzie ekspert Instytutu Rozwoju Szkolnictwa Wyższego – Piotr Pokorny.

Projekt jest współfinansowany ze środków Fundacji PZU, a także został objęty honorowym patronatem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwa Rozwoju, Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Rady Dialogu Społecznego, Komisji Europejskiej – Przedstawicielstwo w Polsce,  oraz Business Centre Club.

Więcej informacji można znaleźć na stronie projektu w serwisie Facebook.