W dniach 28-29 października 2019 r. w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej przy Placu Politechniki 1 w Warszawie odbędzie się Ogólnopolska Konferencja pt. „Transformacja Akademickiego Szkolnictwa Wyższego w Polsce w okresie 30-lecia: 1989-2019”. Wydarzenie organizowane jest w celu oszacowania dorobku procesu przemian w szkolnictwie wyższym w Polsce, w okresie transformacji 1989-2019.

Pierwszego dnia w ramach rozpoczęcia konferencji planowane jest wystąpienie wicepremiera Jarosława Gowina. W dalszej części odbędzie się debata w celu wydobycia i podkreślenia wkładu w rozwój szkolnictwa wyższego polityków i praktyków-organizatorów życia akademickiego, a także wygłoszone zostaną 4 referaty zaproszone przez Komitet Naukowy.

Drugiego dnia – obok zakwalifikowanych 12 referatów zamówionych, zorganizowana zostanie debata panelowa dotycząca perspektyw rozwojowych szkolnictwa wyższego w Polsce. Udział w niej wezmą również nasi eksperci w charakterze panelistów:
– dr Adam Szot – ekspert ds. prawnych
dr Jacek Lewicki – ekspert ds. ram kwalifikacji, studiów doktoranckich i RPL
dr inż. Kinga Kurowska-Wilczyńska – ekspertka ds. studiów doktoranckich i nowoczesnych form kształcenia

Debata ma być płaszczyzną dla przedstawienia oceny perspektyw rozwoju szkolnictwa wyższego w Polsce przez młodych naukowców zajmujących się badaniami w tym zakresie i legitymujących się konkretnymi osiągnięciami. 

Szczegółowy harmonogram – TUTAJ

Głównym celem organizatorów Konferencji jest stworzenie oraz wypowiedzenie się na temat działań rządów i uczelni na rzecz reform w szkolnictwie wyższym w czasie transformacji ustrojowej w naszym kraju, w celu wykorzystania jej wyników w pracach nad strategicznymi dokumentami. Chodzi o dokumenty na szczeblu rządowym – nad wymaganym przez ustawę dokumentem pn. polityka naukowa państwa oraz na szczeblu instytucjonalnym – strategia rozwoju uczelni.

Konferencja organizowana jest na zlecenie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego przez Konferencję Rektorów Akademickich Szkół Polskich przy wsparciu Fundacji Rektorów PolskichPolitechniki Warszawskiej. Ma ona charakter zamknięty. 

Zapisy online – TUTAJ

Zapraszamy do udziału w Konferencji!