Instytut Rozwoju Szkolnictwa Wyższego jako partner ma zaszczyt zaprosi na konferencję pt. „Poprawa funkcjonowania studentów z niepełnosprawnościami na uczelniach technicznych”, która odbędzie się w terminie 8-10 listopada 2019 roku w Hotelu MDM przy placu Konstytucji 1 w Warszawie. Jest to to pierwsza konferencja poświęcona tematyce obecnego stanu zagospodarowania oraz przystosowania przestrzeni i możliwości kampusów szkół wyższych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

W konferencji udział mogą wziąć dwie osoby z każdej Uczelni Technicznej:

  • Przedstawiciel Samorządu Studenckiego lub osoba z Samorządu zajmująca się pomocą osobom z niepełnosprawnościami.
  • Reprezentant osób z niepełnosprawnościami, stowarzyszenia działającego na uczelni, pełnomocnika rektora lub pracownika zajmującego się prawami osób z niepełnosprawnościami.

Pierwszy etap wydarzenia zawiera dwa panele szkoleniowe. Podczas Panelu Szkoleniowego I uczestnicy będą omawiać zagadnienia dotyczące problemów, z jakimi studenci z niepełnosprawnością borykają się na uczelni. Równolegle odbędzie się Panel Szkoleniowy II, gdzie zostanie poruszona tematyka dyskryminacji.

Drugi etap to część wspólna. W pierwszej kolejności uczestnicy wezmą udział w Panelu Szkoleniowym, gdzie poznają prawa jakie przysługują osobom z niepełnosprawnościami wynikające z ustawy i przepisów. Następnie odbędzie się Blok Warsztatowy podczas którego uczestnicy jednej i drugiej grupy połączą się w pary (adekwatnie do Uczelni, z których przyjechali) i wypracują praktyczne i realne rozwiązania do wprowadzenia w uczelni.

Szczegółowy harmonogram oraz rejestracja dostępne są TUTAJ.

Organizatorami konferencji są Instytut Innowacyjnej Nauki oraz Forum Uczelni Technicznych. Projekt współfinansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Partnerami są Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej, Poland Innovative, CRE8, Patronat Przewodniczącego KRASP, Politechnika Łódzka, Fundacja Młodej Nauki, BON i Instytut Rozwoju Szkolnictwa Wyższego.