Już 14 marca zapraszamy w imieniu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na Ogólnopolską Konferencję Naukową pt. “USTAWA 2.0 – ROZWIĄZANIA STATUTOWE W SPRAWACH PRACOWNICZYCH”.

Konferencja ma na celu poruszenie tematów związanych z wyzwaniami w zakresie spraw pracowniczych w świetle Ustawy 2.0. Konferencję podzielono na część teoretyczną i panelową:

1) teoretyczną, w której zostaną przedyskutowane problemy unormowania pracy nauczyciela akademickiego w świetle obowiązujących przepisów (głos zabiorą m.in.: prof. dr hab. Krzysztof Baran, dr Mariusz Lekston, prof. dr hab. Jakub Stelina).

2) panelową, podczas której wystąpią Przewodniczący KRASP i Rektor Politechniki Warszawskiej prof. dr hab. inż. Jan Szmidt, rektor Uniwersytetu Warszawskiego dr hab. Marcin Pałys, prof. UW, rektor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu prof. dr hab. Andrzej Tretyn oraz prorektor UAM ds. kadry i finansów dr hab. Tadeusz Wallas, prof. UAM.

Po więcej informacji zapraszamy na: www.info-ustawa.home.amu.edu.pl
Rejestracja: www.info-ustawa.home.amu.edu.pl/rejestracja