W związku z obowiązującymi od 1 stycznia br. nowymi zasadami dotyczącymi podziału dotacji dla szkół wyższych, uczelnie przeprowadzą weryfikację kierunków studiów, czego efektem niewątpliwie będzie wygaszenie tych nierynkowych i przemasowionych.

.

Od stycznia br. obowiązują nowe zasady dotyczące finansowania szkół wyższych. Zmiany mają charakter redystrybucyjny, bowiem zmianie podlega jedynie sposób podziału środków, nie zaś ich całkowita wysokość.

Wprowadzony algorytm podziału dotacji dla uczelni premiuje utrzymanie przez uczelnię określonej zależności pomiędzy ilością studentów a liczebnością kadry dydaktycznej, wyrażonej stosunkiem 13 studentów do 1 wykładowcy. Nowy algorytm gwarantuje jednocześnie, iż wartość wysokości dotacji dla uczelni nie może wzrosnąć lub obniżyć się o więcej niż 5% w porównaniu do roku ubiegłego. Dzięki temu, szkoły wyższe  będą mogły odpowiednio przygotować się do zmienionych zasad finansowania. Efektem może być redukowanie ilości miejsc i powolne wygaszanie kierunków masowych bądź kierunków, których absolwenci nie znajdują zatrudnienia.

Źródło: PAP Nauka