Staramy się być zawsze w centrum najważniejszych wydarzeń ważnych dla szkolnictwa wyższego. Niejednokrotnie nasi eksperci są proszeni o merytoryczne komentarze w ważnych dla rozwoju nauki kwestiach. W ostatnim czasie braliśmy udział w wielu ważnych dla uczelni w Polsce inicjatywach. Najważniejsze z nich zebraliśmy poniżej.

27 października

Podczas drugiego dnia Piątego Polskiego Kongresu Przedsiębiorczości – Lubuskie 2017 (26-27 października) na Uniwersytecie Zielonogórskim przeprowadzono panel pt. “Szkolnictwo wyższe – rola uczelni w kształtowaniu polskiej gospodarki”, którego moderatorem był nasz ekspert – Marcin Wojtkowiak.

4 listopada

Prezes Instytutu dr Adam Szot uczestniczył w debacie nt. szans i zagrożeń w kształceniu i wykonywaniu zawodu pielęgniarki, podczas której mówił m.in. o standardach kształcenia na kierunku pielęgniarstwo z perspektywy jakości kształcenia, możliwości współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym oraz trudnościach z nostryfikacją dyplomów obcokrajowców chcących wykonywać w Polsce ten zawód.

W debacie udział wzięli m.in: Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, dyrektorzy Uzdrowisk w Busko-Zdroju i Solcu-Zdroju, przedstawiciel WUP Kielce.

6 listopada

Dziennik Gazeta Prawna opublikował obszerny materiał dotyczący kształcenia młodych naukowców, będący efektem debaty współorganizowanej razem z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W debacie uczestniczył ekspert naszego Instytutu – Jacek Lewicki. W debacie udział wzięli również minister Prof. Aleksander Bobko Senator RP, prof. Maciej Malicki reprezentujący portal Obywatele Nauki, ️dr Zuzanna Hazubska (członek Zarządu Krajowej Reprezentacji Doktorantów) oraz Katarzyną Kryszczuk (Wiceprzewodnicząca Rady SD PAN).
PRZECZYTAJ  ARTYKUŁ

7 listopada
Ekspert naszego instytutu Piotr Pokorny prowadził szkolenie dla studentów i doktorantów pt. „Zagadnienia prawne w obszarze nauki i szkolnictwa wyższego” w ramach projektu “Drabina kompetencji” prowadzonego przez Lubelski Park Naukowo-Technologiczny ze środków przyznanych przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Celem szkolenia było zwiększenie świadomości prawnej uczestników szkolenia oraz podniesienie kompetencji uczestników w zakresie analizy realizowanych działań pod katem zgodności z obowiązującymi przepisami. Podczas szkolenia poruszany był również wątek dotyczący ochrony własności intelektualnej.

10 listopada

Kurier Lubelski opublikował ciekawy komentarz prezesa naszego Instytutu – dra Adama Szota dotyczący doskonalenia jakości kształcenia.
PRZECZYTAJ  ARTYKUŁ

23 listopada

Prowadziliśmy szkolenie otwarte dla pracowników uczelni z zasad prowadzenia procedur awansu naukowego, pt. “Szczegółowe zasady prowadzenia przewodów doktorskich oraz postępowań habilitacyjnych i profesorskich”. Uczestnicy szkolenia zapoznali  z zasadami na jakich opierają się wszystkie procedury awansu naukowego przewidziane przepisami powszechnie obowiązującego prawa.

Polub nas na Facebooku i bądź zawsze na bieżąco z działaniami, które prowadzimy.