Zgodnie z nowym algorytmem finansowania, uczelnie i instytuty badawcze otrzymają w tym roku o ok. 0,5 mld zł więcej, niż w roku ubiegłym. Algorytm finansowy, zgodnie z którym wylicza się wysokość subwencji, został wypracowany przez zespół złożony z przedstawicieli uczelni, związków zawodowych i instytutów. Zakłada się, że w 2020r. uczelnie badawcze będą miały swój odrębny algorytm i nie będą konkurować o środki z pozostałymi uczelniami akademickimi.

W ramach subwencji połączono dwa oddzielne systemy finansowania – naukę i szkolnictwo wyższe. Takie rozwiązanie pozwoli uczelniom podzielić pieniądze w najbardziej optymalny sposób . W tym roku łączna wysokość subwencji dla uczelni akademickich, zawodowych, niepublicznych, a także instytutów PAN i badawczych wynosi ponad 13,3 mld złotych.
W powyższej kwocie uwzględniono również środki na podwyżki dla wynagrodzeń pracowników w wysokości 916 mln zł, z zaznaczeniem, że to uczelnie zdecydują w jaki sposób podzielić środki.

Więcej informacji na temat podziału środków: TUTAJ