Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zaprasza do udziału w seminarium, które poświęcone będzie problematyce uznawalności dokumentów o wykształceniu uzyskanych za granicą, z uwzględnieniem zmian, które weszły w życie w 2015 roku. Seminarium skierowane jest do pracowników uczelni.

.

Podczas seminarium zostaną omówione następujące kwestie:

  • podejmowanie studiów przez cudzoziemców,
  • uznawanie zagranicznych świadectw w celu ubiegania się o przyjęcie na studia w Polsce,
  • zasady uznawania zagranicznych dyplomów ukończenia studiów oraz stopni naukowych (ustawy, umowy międzynarodowe, nostryfikacja),
  • dokumenty niepodlegające uznaniu,
  • uznawanie kwalifikacji uchodźców na podstawie rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 sierpnia 2015 r. w sprawie nostryfikacji dyplomów studiów wyższych uzyskanych za granicą oraz w sprawie potwierdzenia ukończenia studiów wyższych na określonym poziomie kształcenia(Dz.U. poz. 1467),
  • profile systemów edukacji wybranych państw.

.
Seminarium odbędzie się w dniu 27 kwietnia 2016 roku w Warszawie, w godzinach od 9 do 16. Aby wziąć udział w seminarium, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy, dostępny na stronie MNiSW w terminie do 15 kwietnia 2016 roku. Uczestnictwo w seminarium jest bezpłatne.
.

Szczegółowe informacje dotyczące seminarium znajdują się na stronie MNiSW