W związku z zaplanowanym uruchomieniem naboru wniosków w Programie Rozwoju Kompetencji w ramach PO WER Narodowe Centrum Badań i Rozwoju organizuje spotkania informacyjne dla podmiotów zainteresowanych aplikowaniem o środki. Spotkania będą poświęcone szczegółowemu omówieniu zasad konkursów, procedur składania wniosków, kryteriów wyboru projektów oraz kwalifikowalności wydatków.

Spotkania obędą się w Warszawie w dniach:

15.06.2015 –  Konkurs nr 1/PRK/POWER/3.1/2015 na projekty podnoszenia kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa

16.06.2015Konkurs nr 1/ANTP/POWER/3.4/2015 na projekty dotyczące obsługi systemów antyplagiatowych.

Spotkania będą transmitowane on-line w czasie rzeczywistym.

Jednocześnie przypominamy, iż podmiotami mogącymi aplikować o środki w ww. konkursach są wyłącznie uczelnie publiczne i niepubliczne kształcące co najmniej 100 studentów na studiach stacjonarnych.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie NCBIR