Jarosław Gowin, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, ogłosił konkurs na najlepsze propozycje przepisów dotyczących ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, w ramach przedsięwzięcia “Ustawa 2.0. – Założenia systemu szkolnictwa wyższego”.

.

“Ustawa 2.0 – Założenia systemu szkolnictwa wyższego” to przedsięwzięcie umożliwiające partycypację przedstawicieli polskiego środowiska akademickiego w proces kształtowania ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym. W ramach przedsięwzięcia Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosił konkurs na najlepsze propozycje założeń do Ustawy. Wnioski w konkursie mogą składać jednostki naukowe i podmioty działające na rzecz nauki, przy których afiliowane są interdyscyplinarne zespoły badawcze składające się z osób, których wiedza i doświadczenie zapewnią rękojmię prawidłowej realizacji zadań.

Propozycje przepisów do nowej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym muszą dotyczyć następujących zagadnień:

  • system szkolnictwa wyższego,
  • ustrój jednostek w systemie szkolnictwa wyższego i zarządzanie nimi,
  • system oceny jakości,
  • finanse i mienie jednostek w systemie szkolnictwa wyższego,
  • studia, studenci, doktoranci, absolwenci.
    .

Termin składania projektów upływa z dniem 29 kwietnia 2016 roku.

Autorzy 3 najlepszych projektów badawczych otrzymają dofinansowanie o łącznej wartości do 900 000zł.
.
Analiza wyników konsultacji, przeprowadzonych przez zespoły projektowe w środowisku akademickim, zostanie zestawiona z nadesłanymi wcześniej założeniami i będzie stanowiła podstawę do stworzenia nowej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.

.
Więcej informacji o konkursie “Ustawa 2.0 – założenia systemu szkolnictwa wyższego” znajduje się na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego