Projekt nowelizacji ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym zgłoszony przez PiS zakłada, by uczelnie, przyjmujące na studia najlepszych maturzystów otrzymywały dodatkowe fundusze, rezygnując jednocześnie ze środków przeznaczonych dotychczas na Krajowe Naukowe Ośrodki Wiodące.
.

Projekt nowelizacji ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, który wpłynął do Sejmu w połowie listopada przewiduje, iż uczelnie publiczne, które przyjmą najlepszych maturzystów na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie, otrzymają dodatkowe dofinansowanie. W tym założeniu, najlepszym maturzystą okaże się osoba, która uzyska 100% na egzaminie maturalnym z danego przedmiotu  lub zdobędzie tytuł laureata ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej bądź olimpiady międzynarodowej. Wysokość dofinansowania określana będzie na podstawie danych, dostarczonych ministerstwu przez Centralną Komisję Egzaminacyjną i Okręgowe Komisje Egzaminacyjne.

Dodatkowe fundusze dla uczelni będą pochodziły m.in. że środków przeznaczonych dotychczas na Krajowe Naukowe Ośrodki Wiodące. Projekt nowelizacji zakłada bowiem rezygnację z możliwości nadania statusu KNOW, czyli jednostki o największym potencjale naukowym w kraju. Ośrodki posiadające  już status KNOW, będą dofinansowywane do czasu utraty takiego statusu.

Środki, otrzymane przez uczelnię w ramach wsparcia, będą mogły zostać rozdysponowane na doskonalenie form kształcenia. Takie rozwiązanie pozwoli na dofinansowanie uczelni preferowanych przez najzdolniejszych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych, m.in. ze względu na perspektywy zawodowe, związane z ich ukończeniem, a także umożliwi wyłonienie uczelni, cieszących się największą renomą.

Projekt nowelizacji ustawy zakłada również likwidację dotacji przyznawanej na wdrażanie systemów poprawy jakości kształcenia i KRK, jak również rozwiązanie Komisji ds. Pożyczek i Kredytów Studenckich, co przyczyni się do usprawnienia procesu umarzania kredytów studenckich.

Według projektodawców, nowelizacja ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym miałaby wejść w życie na początku stycznia 2017 roku.

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna