Nowo zaprzysiężonym Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego został Jarosław Gowin – doktor nauk politycznych, współtwórca i wieloletni rektor Wyższej Szkoły Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie. Będzie on jednocześnie wiceprezesem Rady Ministrów RP.

.

Jarosław Gowin urodził się 4 grudnia 1961 r. w Krakowie. Jest stypendystą Uniwersytetu Cambridge. Autor wielu książek, artykułów publicystycznych, recenzji oraz wspomnień.

W 2003 roku utworzył Wyższą Szkołę Europejską im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie, w której do roku 2011 pełnił funkcję rektora. Zasiadał w Senacie IV kadencji. Był członkiem Komisji Nauki i Edukacji oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Publicznej.

Od 2007 r. był posłem na Sejm RP VI i VII kadencji oraz przewodniczącym Klubu Parlamentarnego Zjednoczona Prawica w sejmie VII kadencji. Podczas swojej pracy parlamentarnej pełnił funkcję przewodniczącego Zespołu ds. Konwencji Bioetycznej oraz przewodnicząego nadzwyczajnej Komisji do rozpatrzenia poselskich projektów ustaw o zmianie Konstytucji RP. Jest także członkiem Rady Bezpieczeństwa Narodowego.

Współpracuje z Fundacją św. Mikołaja, działającą na rzecz tworzenia domów samotnych matek i hospicjów, a także ze stowarzyszeniem „Siemacha”. Zasiada w Radzie Patronackiej Krakowskiego Hospicjum dla dzieci imienia ks. Józefa Tischnera.

.

Więcej informacji biograficznych na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.