Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego udostępniło do testów swój nowy portal skierowany przede wszystkim do kandydatów na studia – wybierzstudia.nauka.gov.pl Portal w swoim zamyśle ma być źródłem wielu informacji na temat oferty dydaktycznej wszystkich uczelni (zarówno publicznych jak i niepublicznych) w naszym kraju.

 

Zgodnie z deklaracjami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, nowy portal MNiSW jest adresowany przede wszystkim do licealistów. Pomoże im wybrać studia zgodne z ich zainteresowaniami, dostosować wybór przedmiotów maturalnych do wymagań uczelni czy znaleźć studia w pobliżu miejsca zamieszkania. Dostępne będą również informacje, jakie kierunki zostały wyróżnione przez Polską Komisję Akredytacyjną, a które z powodu negatywnej oceny zawieszają nabór czy nawet zostaną zlikwidowane. Portal będzie też informować o tym, jakie są oceny Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych dotyczące potencjału naukowego, a także pokaże, które jednostki cieszą się mianem Krajowych Naukowych Ośrodków Wiodących.

Interesujące użytkownika dane będzie można uzyskać wykorzystując szeroki zakres narzędzi, uszeregowanych w sześciu kategoriach:

  1. Nazwa uczelni – będzie można uzyskać dane o konkretnej uczelni (dane kontaktowe, wydziały i kierunki studiów, statystyki, m.in. na temat wyników ostatnich naborów, liczby wykładowców i studentów w danej uczelni, dane na temat wyjazdów w ramach programu Erasmus
  2. Lokalizacja – wyszukuje uczelnie w konkretnym mieście lub w określonej odległości od wybranego miejsca
  3. Kierunki studiów – wyświetla uczelnie, w których dany kierunek jest prowadzony
  4. Przedmioty maturalne – przedstawiają wyłącznie orientacyjnie kierunki, jakie można studiować w zależności od wybranych przedmiotów maturalnych
  5. Studia dzienne (stacjonarne) i zaoczne (niestacjonarne) – wyszukuje uczelnie uwzględniając tryb studiów
  6. Rodzaj uczelni – wyszukuje uczelnie publiczne, niepubliczne lub kościelne.

Udostępniona, testowa wersja portalu wydaje się być ciekawym narzędziem, które z pewnością pomoże wielu kandydatom na studia. Warto jednak na marginesie dodać, że z uwagi na zakończenie procesu rekrutacji na wielu uczelniach, termin wdrożenia tego pomysłu MNiSW jest dość niefortunny. Nie mniej jednak, warto przyglądać się temu projektowi, ponieważ w zależności od kierunków jego dalszego rozwoju, może stać się potężnym narzędziem walki z nieuczciwymi praktykami na niektórych uczelniach.

Oficjalny start portalu planowany jest na 30 września 2014 roku.