W dniu 20 grudnia br. na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego ukazał się zaktualizowany wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych.

Po przeprowadzeniu dodatkowej oceny wspomniana lista obejmuje 30404 czasopisma naukowe (wzrost o 1373 czasopisma w stosunku do wykazu opublikowanego 31 lipca 2019 r.), w tym 1209 czasopism nowoprzyjętych do bazy Scopus lub baz WoS oraz 164 czasopisma nowoprzyjęte  do bazy ERIH+, które uzyskały pozytywną ocenę Komisji Ewaluacji Nauki.

By ułatwić Państwu korzystanie z wykazu, opracowaliśmy pliki PDF do pobrania, z podziałem na poszczególne dyscypliny naukowe. Jeżeli chcą Państwo zyskać dostęp do opracowanych materiałów, uprzejmie prosimy o zapisanie się do newslettera Instytutu Rozwoju Szkolnictwa Wyższego.