Naczelny Sąd Administracyjny orzekł, iż informacje dotyczące przebiegu konkursu na stanowisko nauczyciela akademickiego na uczelni publicznej stanowią dokument urzędowy i powinny zostać upubliczniane.  NSA oddalił skargę kasacyjną dziekana Wydziału Anglistyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z 29 stycznia 2015 r.

Według władz wydziału, dokumenty dotyczące postępowania konkursowego na stanowisko nauczyciela akademickiego nie stanowią informacji publicznej. Wojewódzki Sąd Administracyjny uznał jednak, iż osoba biorąca udział w konkursie ma prawo wglądu do dokumentacji, a Naczelny Sąd Administracyjny podtrzymał jego decyzję uzasadniając, iż szkoła publiczna zobowiązana jest do udostępniania informacji publicznej. Nauczyciel akademicki jest bowiem osobą, która wykonuje zadania publiczne, stąd też procedura związana z rekrutacją na powyższe stanowisko znajduje się w kręgu zainteresowań szerokiego grona odbiorców i powinna być przystępna oraz klarowna. Jest to zgodne również z Art. 60. Konstytucji, który mówi o równym dostępie do służby publicznej. Tym samym podważono argument wydziału o nieupublicznianiu informacji o konkursie na jednoosobowe stanowisko. Stwierdzono również, iż rekomendacja, jak również protokół z posiedzenia konkursowego, dokumentujące przebieg naboru, stanowią akty urzędowe, nie zaś wewnętrzne, dlatego też podlegają upublicznieniu w postaci, w jakiej je sporządzono.

Więcej informacji znajduje się na stronie: PAP Nauka