Print Friendly, PDF & Email
+100%-

Działając w oparciu o standardy profesjonalnego zarządzania w organizacjach pozarządowych, obowiązujące w trzecim sektorze, zespół IRSW opracował a następnie wdrożył „Standard Zarządzania w Instytucie Rozwoju Szkolnictwa Wyższego”. Dokument ten ma charakter strategiczny, porządkuje reguły którymi kieruje się nasza organizacja, aby skutecznie realizować swoje cele.

Intencją opracowania standardu jest uzupełnienie wymagań formalno-prawnych funkcjonowania IRSW zestawem zasad, metod i narzędzi przydatnych do sprawnego i skutecznego zarządzania organizacją. Bazując na doświadczeniach naszego zespołu w pracy w sektorze biznesowym oraz administracji publicznej, opracowaliśmy standard, który jest zbiorem rozwiązań sprawdzonych w tych obszarach, dostosowując jego treść do potrzeb naszej organizacji, jako przedstawiciela trzeciego sektora.

Dokument wskazuje na reguły, do których nasza organizacja jest zobowiązana przez prawo, jak również opisuje kwestie nie definiowane wprost przez przepisy prawne. Ponadto wskazuje praktyki i zachowania w organizacji, które mają na celu wspieranie efektywności podejmowanych działań oraz budowanie kultury organizacji a przez to renomy oraz wiarygodności Instytutu.

Standard Zarządzania w Instytucie Rozwoju Szkolnictwa Wyższego obejmuje cztery płaszczyzny działania organizacji: budowanie tożsamości organizacji, zarządzanie, finanse oraz relacje z otoczeniem. Z zawartością dokumentu zapoznane zostały wszystkie osoby pracujące i współpracujące z naszą Fundacją.

Zapisując się do Newslettera: wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz na przesyłanie informacji handlowych przez IRSW. Szczegóły w Polityce Prywatności.

FreshMail.pl
 

Newsletter

Zapisując się do Newslettera: wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz na przesyłanie informacji handlowych przez IRSW. Szczegóły w Polityce Prywatności.

FreshMail.pl
 

Newsletter

Zapisując się do Newslettera: wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz na przesyłanie informacji handlowych przez IRSW. Szczegóły w Polityce Prywatności.

FreshMail.pl
 

Zapisując się do Newslettera: wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz na przesyłanie informacji handlowych przez IRSW. Szczegóły w Polityce Prywatności.

FreshMail.pl