Nowa rzeczywistość wymusza na nas poszukiwanie efektywnych sposobów przezwyciężenia trudności, zachowując (względną) płynność procesów zachodzących na uczelniach. Jednym z problemów, na które zwraca się szczególną uwagę jest możliwość prowadzenia obron prac dyplomowych w trybie on-line. Zwraca na to uwagę m.in. Forum Dziekanatów

Pierwszą uczelnią, która przeprowadziła obronę on-line jest Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej. Poprosiliśmy jej władze, o krótki komentarz, który prezentujemy poniżej.

Tematem obron i egzaminów prowadzonych drogą elektroniczną zajmiemy się szczegółowo w niedługim czasie. Jeśli macie Państwo w tym zakresie jakieś praktyczne problemy lub pomysły rozwiązań prosimy o kontakt.

Komentarz dr hab. Katarzyny Szczepańskiej-Woszczyny, prof. Akademii WSB – Prorektor ds. nauki i kształcenia Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej

Studenci Akademii WSB zgodnie z harmonogramem studiów odbywają zajęcia w formie online oraz bronią napisanych przez siebie prac dyplomowych. Obrony odbywają się poprzez „wideo-konferencje” za pośrednictwem programów Clickmeeting lub Zoom, ​a każdy z uczestników przebywa w bezpiecznym dla siebie miejscu. Student łączy się z komisją, która interaktywnie zadaje pytania, sprawdza na bieżąco odpowiedzi oraz weryfikuje eksponowane materiały. Nie obawiamy się nieuczciwości ze strony studentów, ponieważ obrona ma charakter ustny, a dyplomant nie zna wcześniej pytań i odpowiada w czasie rzeczywistym. Na potrzeby prawidłowej realizacji procesu dyplomowania wdrożyliśmy specjalne wewnętrzne procedury, między innymi stosując podpis elektroniczny i profil zaufany.

Z takiego rozwiązania korzystają studenci studiów inżynierskich, licencjackich oraz magisterskich. Planowane są także obrony zdalne przewodów doktorskich, w trakcie których komisje doktorskie podejmują decyzje za pomocą środków komunikacji elektronicznej.​ W takim trybie odbywają się również posiedzenia Rad Dyscyplin Naukowych związane z podejmowaniem uchwał w sprawie prowadzonych przewodów doktorskich oraz postępowań habilitacyjnych. Akademia WSB, jako jedna z pierwszych uczelni w Polsce, zaproponowała takie rozwiązanie dla swoich studentów, wychodząc naprzeciw sytuacji kryzysowej.

Więcej informacji na temat obrony on-line przeprowadzonej w Akademii WSB znajdziecie Państwo w poniższych artykułach:

Student zdalnie obronił pracę magisterską w Akademii WSB.
Student zdalnie obronił pracę magisterską. “Pierwsza wideo-obrona w historii uczelni”.

 

O akcji #PomagamyUczelniom zainicjowanej przez Instytut Rozwoju Szkolnictwa Wyzszego piszemy w osobnym artykule na naszym blogu eksperckim  Polecamy lekturę!