Print Friendly, PDF & Email
+100%-

Co robimy?

 Oferujemy usługi dla kadry zarządzającej szkołami wyższymi i innymi instytucjami sektora szkolnictwa wyższego, świadczone w oparciu o specjalistyczną wiedzę i znaczące doświadczenie zespołu doradców i ekspertów.

Pomagamy polskim uczelniom w rozwoju, oferując usługi w obszarze doradztwa strategicznego i operacyjnego (bieżącego). Wspieramy w rozwiązywaniu bieżących problemów uczelni, wywołanych zmieniającą sytuacją prawno-ekonomiczną, demograficzną i polityczną w naszym kraju. Realizujemy audyty oraz ewaluacje funkcjonowania uczelni. Całość uzupełniamy o profesjonalne wsparcie w zakresie prawa nauki i szkolnictwa wyższego, realizowane przez czołowych prawników specjalizujących się w tym zakresie. Dostarczamy pracownikom szkół wyższych narzędzia wspierające ich rozwój oraz pomagamy w realizacji ich strategicznych celów. Każdego z naszych klientów traktujemy indywidualnie i dążymy do  maksymalnego zadowolenia oraz spełnienia jego potrzeb.


Przykładowe usługi:

Strategie uczelni:
• Kompleksowa usługa wsparcia w opracowaniu strategii rozwoju uczelni
• Kompleksowa diagnoza strategiczna (badania społeczne i audyt wewnętrzny)
• Wsparcie metodyczne i merytoryczne w procesie planowania strategicznego
• Wsparcie w procesie komunikowania i konsultowania procesu strategicznego
• Wsparcie w zarządzaniu zmianą na etapie wdrożenia strategii
• Ewaluacje wdrażania strategii rozwoju (ewaluacje mid-term i ex-post)
• Wewnętrzne audyty i assessmenty organizacyjne (kompleksowe i obszarowe)
• Weryfikacja metodyczna i merytoryczna strategii oraz procesu strategicznego
• Kompleksowa usługa wsparcia w opracowaniu strategii obszarowych uczelni (strategie lub polityki rozwoju naukowego, jakości kształcenia, umiędzynarodowienia, marki, itp.)

Diagnozy, analizy i ewaluacje
• Audyt organizacyjny (obszarowo lub kompleksowo)
• Audyt komunikacji wewnętrznej i przepływu informacji
• Badanie wizerunku i audyt działań marketingowych
• Badanie kultury organizacyjnej
• Audyt systemu zarządzania uczelnią
• Badania opinii interesariuszy (360° lub wybrane grupy)
• Ewaluacje podjętych działań wdrożeniowych (strategie i plany operacyjne)

Kultura organizacyjna
• Audyt komunikacji wewnętrznej i przepływu informacji
• Strategiczny audyt kultury organizacyjnej
• Badanie kultury organizacyjnej

Sprawdź szczegóły


Działalność naukowa
• Kompleksowe wsparcie w opracowaniu polityki naukowej uczelni lub polityk rozwoju dyscyplin
• Audyt systemu zarządzania działalnością naukową
• Wsparcie doradcze i wdrożeniowe w opracowaniu lub doskonaleniu systemu zarządzania działalnością naukową


Sprawdź szczegółyKształcenie
• Kompleksowe wsparcie w opracowaniu polityki jakości kształcenia
• Audyt dokumentacji kierunku studiów
• Kompleksowy audyt systemu zarządzania działalnością dydaktyczną (studia wyższe oraz inne formy kształcenia)
• Wsparcie doradcze i wdrożeniowe w opracowaniu lub doskonaleniu systemu zarządzania działalnością dydaktyczną
• Audyt funkcjonowania wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia
• Wsparcie doradcze i wdrożeniowe w opracowaniu lub doskonaleniu wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia
• Kompleksowe wsparcie w przygotowaniu wniosku o pozwolenie na prowadzenie studiów
• Weryfikacja wniosku o pozwolenie na prowadzenie studiówSprawdź szczegóły


Relacje z otoczeniem
• Kompleksowe wsparcie w opracowaniu strategii lub polityki rozwoju relacji z otoczeniem
• Audyt systemu zarządzania relacjami z otoczeniem społecznym i gospodarczym
• Wsparcie doradcze i wdrożeniowe w opracowaniu lub doskonaleniu systemu zarządzania relacjami z otoczeniem społecznym i gospodarczym
• Wsparcie doradcze i wdrożeniowe w opracowaniu lub doskonaleniu systemu komercjalizacji wyników działalności naukowej
Pracownicy uczelni
• Audyt systemu zarządzania kadrami
• Wsparcie doradcze w opracowaniu lub doskonaleniu systemu zarządzania kadrami
• Wsparcie doradcze w opracowaniu lub doskonaleniu systemów oceny bieżącej i okresowej dla kadr
• Wsparcie doradcze w opracowaniu lub doskonaleniu systemów motywacyjnych dla kadr
Prawo
• Kompleksowy audyt prawny kluczowych aktów normatywnych uczelni
• Szkolenia prawne
Tworzenie uczelni
• Kompleksowe wsparcie w utworzeniu uczelni niepublicznej

Tworzenie Federacji
• Kompleksowe wsparcie w utworzeniu federacji uczelni


Sprawdź szczegóły


Wizerunek i marketing
• Audyt marketingowy uczelni
• Opracowywanie strategii marki
• Opracowywanie planów komunikacji marketingowej
• Audyt Systemu Identyfikacji Wizualnej (SIW) uczelni
POROZMAWIAJMY O ROZWIĄZANIACH DLA TWOJEJ UCZELNI

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

IRSW W LICZBACH

35

DORADCÓW I EKSPERTÓW

100
PROCENT ZAANGAŻOWANIA
120
UCZELNI SKORZYSTAŁO Z NASZYCH USŁUG
7
LAT DOŚWIADCZENIA
1
TAKA FIRMA

.

NASI KLIENCI

SPRAWDŹ OFERTĘ NASZYCH SZKOLEŃ DEDYKOWANYCH

SZKOLENIA DEDYKOWANE

DLACZEGO WARTO Z NAMI WSPÓŁPRACOWAĆ?

MASZ PYTANIA DO NASZYCH USŁUG?

ZADZWOŃ: 530 448 968

Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Instytut Rozwoju Szkolnictwa Wyższego z siedzibą w Lublinie przy ul. Franczaka Lalka 43. Lok.2.13. Z Administratorem można się kontaktować poprzez e-mail: biuro@irsw.pl, formularz kontaktowy pod adresem: www.irsw.pl, telefonicznie 81 8228 615. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na zadane pytania oraz realizacji celów związanych ze świadczeniem usług, obsługi żądania lub przesyłania informacji o oferowanych przez Administratora produktach i usługach. Podstawą  prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest nasz prawnie uzasadniony interes, którym jest komunikacja z użytkownikami strony w celu udzielania odpowiedzi na pytania zadane Administratorowi, a także przesyłanie informacji o oferowanych przez Administratora produktach i usługach. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom i instytucjom na podstawie obowiązujących przepisów prawa.  Państwa dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do udzielania odpowiedzi lub obsługi żądania. Przysługuje Państwu prawo do dostępu do danych, do żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora. Przysługuje Państwu także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Państwa dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Podanie danych nie jest wymogiem ustawowym i jest dobrowolne. Brak ich podanie uniemożliwi jednak Administratorowi odpowiedź na pytanie, ustosunkowanie się do żądania i jego obsługi lub świadczenie usług. Zachęcamy do zapoznania się z pozostałymi informacjami dostępnymi w Polityce Prywatności.