Niebawem rozpocznie się Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa dotycząca Modelu Funkcjonowania Szkół Doktorskich. Wydarzenie będzie miało miejsce w dniach 15–17 listopada w Centrum Wodnym Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Ma ona na celu przeprowadzenie dyskusji na temat polskiej nauki i szkolnictwa wyższego.

Konferencję rozpocznie panel pt. „Rola samorządu doktorantów w dostosowywaniu uczelni do przepisów Ustawy 2. 0”, który poświęcony zostanie analizie zaangażowanie poszczególnych samorządów doktoranckich w tworzenie nowych aktów prawnych regulujących sytuację uczelni i jednostek naukowych. Następnie w programie zaplanowana jest Gala Konkursów PRODOK i PROPAN. Będzie ona miała miejsce w hotelu Puławska Residence w Warszawie

Dnia drugiego na uczestników czekają 4 wystąpienia. Pierwsze z nich ma na celu przybliżenie uczestnikom modelu szkół doktorskich w Polsce poprzez prezentację najbardziej innowacyjnych rozwiązań w tym zakresie. Kolejno uczestnicy będą dyskutować na temat Polskiej Ramy Kwalifikacji w szczególności rozwiązań jakie zostały przyjęte przez polskie jednostki naukowe w zakresie potwierdzania efektów uczenia się na poziomie 8 PRK. Panel „Jakość – czy rzeczywiście?” dotyczyć będzie wymagań jakie jednostki naukowe stawiają promotorom i kadrze, która bierze udział w kształceniu doktorantów w szkołach doktorskich. Za to nad zagadnieniem efektywności kształcenia oraz dodatkowymi efektami prowadzonego przez podmioty kształcenia doktorantów pochylą się eksperci ostatniego panelu konferencyjnego.

Na zakończenie, w niedzielę 17 listopada 2019 r. odbędzie się szkolenie dedykowane, w którym udział wziąć mogą osoby zarejestrowane.


Rejestracji można dokonać TUTAJ.
Patronami wydarzenia są: Warszawskie Porozumienie Doktorantów,  Instytut Rozwoju Szkolnictwa Wyższego, Krajowa Reprezentacja Doktorantów, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Polska Akademia Nauk.
Więcej informacji: http://mfsd.krd.edu.pl/