Narodowe Centrum Badań i  Rozwoju ogłosiło wyniki konkursu nr 1/PRK/POWER/3.1/2015 w Programie Rozwoju Kompetencji. Z przyjemnością informujemy, że eksperci Instytut Rozwoju Szkolnictwa Wyższego uczestniczyli w tworzeniu trzech projektów spośród tych, które uzyskały dofinansowanie.Wspomniane projekty o łącznej wartości 5 089 092,93 PLN zrealizowane zostały przy współpracy z trzema różnymi uczelniami.


Projekty obejmują działania dotyczące kształtowania kompetencji miękkich studentów, które mają za zadanie odpowiadać potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa.  Będą one  kształtowane w oparciu o analizy i prognozy potwierdzające potrzebę rozwijania określonych kompetencji w konkretnych obszarach oraz w oparciu o zapotrzebowanie zgłaszane przez pracodawców.

Więcej informacji o wynikach konkursu znajduje się na stronie NCBiR