Zakończył się 2,5 – letni etap tworzenia ustawy reformującej szkolnictwo wyższe. W ubiegły piątek, Sejm uchwalił wszystkie cztery poprawki Senatu do Ustawy 2.0., która oczekuje już jedynie na podpis prezydenta.

Ustawa 2.0. obowiązywać będzie od 1 października tego roku, jednak wdrożenie reformy rozłożone jest na kilka lat. Wprowadzi ona szereg zmian w funkcjonowaniu uczelni, dlatego też Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego będzie wspierać społeczność akademicką w procesie ich wdrażania.

Poniżej zestawienie najważniejszych zmian, jakie wprowadza Ustawa 2.0.:

– wyższy poziom kształcenia i ochrona praw studentów,
– stypendia dla wszystkich doktorantów w nowo utworzonych szkołach doktorskich,
– dodatkowe wsparcie dla uczelni regionalnych, zrównoważony rozwój i Dydaktyczne Inicjatywy Doskonałości,
– podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli akademickich,
– wykładowcy z wyższym 50 proc. kosztem uzyskania przychodu,
– nowe zasady ewaluacji jakości działalności naukowej,
– systemowe wsparcie dla polskich czasopism naukowych,
– dekomunizacja,
– profesjonalizacja zarządzania, większa autonomia i odpowiedzialność wspólnoty akademickiej.

Więcej informacji o zmianach można przeczytać na stronie Konstytucji dla Nauki.

Do pobrania:

Źródło: MNiSW