W dniach od 16 do 18 października 2014 r. odbyło się posiedzenie Prezydium i Zgromadzenie Plenarne Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich.

 

W obradach Zgromadzenia Plenarnego KRASP uczestniczyli m.in. minister nauki i szkolnictwa wyższego prof. dr hab. Lena Kolarska-Bobińska oraz Przewodniczący KRASP prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś, JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego.

W trakcie posiedzeń poruszone zostały kwestie kluczowe dla rozwoju szkolnictwa wyższego, w tym tematy dotyczące:
– postępu prac nad „Programem rozwoju szkolnictwa wyższego do roku 2020” realizowanym przez Fundację Rektorów Polskich na zlecenie KRASP;
– porozumienia KPK-KRASP w sprawie wspólnych działań na rzecz programu „Horyzont 2020”;
– stanowiska w sprawie dokumentu Komisji Europejskiej „Science 2.0”;
– stanowiska w sprawie opracowanego w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego planu wdrożenia otwartego dostępu do treści naukowych w Polsce;
– współpracy z konferencjami rektorów z Niemiec i Francji;
– współpracy z m.in. z Ukrainą, Brazylią, Turcją i Portugalią;
– priorytetów w ramach Procesu Bolońskiego;
– kongresu „Nauka dla biznesu, biznes dla nauki”.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie KRASP