Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego – Jarosław Gowin powołał Polską Komisję Akredytacyjną na kadencję 2016-2019.

 

Nominację na stanowisko Przewodniczącego PKA otrzymał prof. dr hab. Krzysztof Diks – były przewodniczący Zespołu Nauk Ścisłych PKA w kadencji 2012-2015, współautor wytycznych kształcenia informatycznego z 2007 roku, a także wybitny informatyk, związany z Uniwersytetem Warszawskim. Sekretarzem PKA została dr hab. Maria Próchnicka z Uniwersytetu Jagiellońskiego – członek PKA w kadencji 2012-2015 i ekspert ds. jakości PKA.

Polska Komisja Akredytacyjna to niezależna instytucja, której misją jest dbałość o jakość kształcenia w szkołach wyższych. Jej kadencja trwa 4 lata. Obecnie trwają prace nad rozporządzeniem określającym warunki funkcjonowania Komisji, dzięki któremu uproszczone zostaną wszelkie procedury jej działania.

Skład Polskiej Komisji Akredytacyjnej liczy 90 osób. Jej członków wybrano spośród kandydatów zgłaszanych przez uczelnie, konferencje rektorów, a także przez organizacje studenckie i doktoranckie, reprezentujących wszystkie obszary kształcenia w szkołach wyższych.

.

Skład Polskiej Komisji Akredytacyjnej w kadencji 2016 – 2019:

 1. prof. dr hab. Krzysztof Diks – przewodniczący
 2. dr hab. Maria Próchnicka – sekretarz
 3. prof. dr hab. Teresa Adamowicz-Kaszuba
 4. dr hab. Anna Bąkiewicz
 5. prof. dr hab. Marzena Błażewicz-Woźniak
 6. prof. dr hab. inż. Dorota Bobrecka-Jamro
 7. prof. dr hab. Tadeusz Jan Boruta
 8. dr hab. Jakub Brdulak
 9. prof. dr hab. Mirosława Buchholtz
 10. dr Clarinda Calma
 11. dr hab. Paweł Artur Chmielnicki
 12. dr hab. Wiesław Ciechomski
 13. prof. dr hab. Andrzej Cieślik
 14. dr hab. Bożena Czarkowska-Pączek
 15. dr hab. inż. Krystian Czernek
 16. o. prof. dr hab. Andrzej Derdziuk
 17. prof. dr hab. Dariusz Dolański
 18. dr hab. Wojciech Downar
 19. dr hab. Krystyna Dwucet
 20. prof. dr hab. Anita Franczak
 21. dr hab. inż. Jerzy Garus
 22. prof. dr hab. Andrzej Głowacki
 23. dr hab. inż. Ryszard Golański
 24. prof. dr hab. Hanna Gulińska
 25. prof. dr hab. Janusz Iskra
 26. dr hab. Monika Jakowczuk
 27. dr Agnieszka Janiak-Jasińska
 28. prof. dr hab. inż. Grażyna Jaworska
 29. prof. dr hab. Sławomir Kaczorowski
 30. prof. dr hab. Wiesław Andrzej Kamiński
 31. prof. dr hab. Ryszard Kasperowicz
 32. dr hab. Elżbieta Kasprzak
 33. dr Anna Maria Kola
 34. prof. dr hab. Ireneusz Marek Kowalski
 35. dr hab. Marek Kowalski
 36. prof. dr hab. Michał Kozakiewicz
 37. dr hab. Maciej Krawczyk
 38. dr hab. Małgorzata Krawczyk-Kuliś
 39. prof. dr hab. inż. Zbyszko Królikowski
 40. dr hab. Marek Kucia
 41. prof. dr hab. Tadeusz Kufel
 42. dr hab. inż. Dorota Kulikowska
 43. prof. dr hab. Małgorzata Leyko
 44. prof dr hab. Marek Lisiński
 45. prof. dr hab. inż. Zbigniew Lonc
 46. dr hab. Aneta Majkowska
 47. dr hab. Zygmunt Mazur
 48. prof. dr hab. Wojciech Mielicki
 49. dr hab. Beata Maria Mikołajczyk
 50. dr hab. Piotr Mikucki
 51. dr hab. Joanna Moczydłowska
 52. prof. dr hab. Bożena Muchacka
 53. prof. dr hab. inż. Leszek Nogowski
 54. prof. dr hab. Bożena Obmińska-Mrukowicz
 55. prof. dr hab. Jadwiga Renata Ochocka
 56. prof. dr hab. inż. Jan Ogonowski
 57. dr hab. inż. Zbigniew Pakieła
 58. dr Monika Poboży
 59. dr Mariusz Pociecha
 60. dr hab. Teresa Pop
 61. prof. dr hab. inż. Krzysztof Pulikowski
 62. prof. dr hab. inż. Radosław Pytlak
 63. prof. dr hab. Mansur Rahnama-Hezavah
 64. dr hab. Marek Rocki
 65. dr Lucyna Rotter
 66. prof. dr hab. Janina Rudnicka
 67. dr hab. Radosław Rybkowski
 68. prof. dr hab. Wojciech Satuła
 69. dr hab. Piotr Sikora
 70. dr hab. inż. Jerzy Skrzyszewski
 71. prof. dr hab. inż. Tadeusz Skubis
 72. dr hab. Bożena Stawoska-Jundziłł
 73. dr hab. inż. Anna Stelmach
 74. prof. dr hab. Łukasz Sułkowski
 75. dr hab. Jacek Szczepański
 76. dr hab. Krzysztof Szewior
 77. dr hab. Bogumił Szmulik
 78. prof. dr hab. Krystyna Sztefko
 79. dr hab. Robert Ślusarz
 80. prof. dr hab. Stanisław Uliasz
 81. dr hab. inż. Andrzej Urban
 82. dr hab. inż. Janusz Uriasz
 83. dr inż. arch. Małgorzata Włodarczyk
 84. dr hab. Artur Wołek
 85. dr hab. Jerzy Grzegorz Wójtowicz
 86. prof. dr hab. Stanisław Wrzosek
 87. prof. dr hab. inż. Stefan Wrzosek
 88. dr hab. inż. Katarzyna Zabielska-Adamska
 89. prof. dr hab. Marek Zaionc
 90. prof. dr hab. inż. Mariusz Bolesław Zieliński
  .

Zarządzenie dotyczące powołania Polskiej Komisji Akredytacyjnej można znaleźć tutaj.