Prasówka akademicka jest już dostępna. A w niej m.in. pięć nowych uczelni ze zgodą na kształcenie lekarzy. Modyfikacje w ewaluacji naukowej. Wiek dalszym ograniczeniem w zasiadaniu we władzach uczelni. Po więcej informacji zapraszamy do lektury naszego najnowszego przeglądu informacji.

➡️ W tym roku akademickim liczba szkół kształcących lekarzy powiększyła się o 2 ośrodki. W kolejnym wzrośnie o kolejne 3 uczelnie. Wkrótce pierwsza sesja na kierunku lekarskim rozpocznie się na Uniwersytecie Jana Długosza w Częstochowie: https://bit.ly/AkademickaPrasowka_11-1  

➡️ W ramach trzeciego kryterium ewaluacji powinna pojawić się lista czasopism branżowych, w których publikowaliby autorzy, którzy dotychczas się z tym wstrzymywali, bo nie przynosiło to wymiernych korzyści dla uczelni. Pewne korekty ewaluacji naukowej powinny dotyczyć też kwestii zamknięcia się w czterech slotach – mówi prof. Włodzimierz Bernacki, sekretarz stanu w ministerstwie nauki: https://bit.ly/AkademickaPrasowka_11-2 

➡️ Wiek nie powinien decydować o prawie decydowania o dalszych losach uczelni – taką uwagę zgłoszono w ramach prowadzonej przez Prawo.pl akcji “Poprawmy Prawo”. Resort edukacji i nauki przepisy zmieni, ale nie odejdzie od samej zasady – podwyższy jedynie granicę wieku: https://bit.ly/AkademickaPrasowka_11-3 

➡️ „Wiele z tego, co decyduje o istocie uniwersytetu, przypomina piaskownicę”, dowodzi prof. Piotr Stec, zabierając głos w debacie portalu ngo.pl „Jakiej akademii chcemy?”: https://bit.ly/AkademickaPrasowka_11-4 

➡️ Nie sprawdziły się przewidywania, wedle których na polskie uczelnie po ataku Rosji na Ukrainę trafi duża liczba uchodźców zza wschodniej granicy 🇺🇦 – ocenił w rozmowie z PAP rektor UJ prof. Jacek Popiel. W grudniu na tej krakowskiej uczelni kształciło się ok. 1600 Ukraińców, a w lutym br. było ich ok. 1200: https://bit.ly/AkademickaPrasowka_11-5 

➡️ W jaki sposób prawidłowo prowadzić postępowania awansu naukowego bez zbędnych trudności, ale w sposób bezpieczny, ograniczając ryzyko prawne? Na platformie edukacyjnej Akademii IRSW dostępny jest kompleksowy kurs online pt. “Kompendium wiedzy na temat procedur awansu naukowego”. To aż 15 godzin dydaktycznych omówienia procedur i zasad na jakich opierają się postępowania związane z nadaniem stopnia doktora, doktora habilitowanego oraz tytułu profesora, zarówno w warstwie teoretycznej, jak i praktycznej. Aktualna cena kursu to 1999 zł. Więcej informacji: https://bit.ly/Kurs_online_Piotra_Pokornego  

➡️ Na stronie Akademii IRSW dostępne jest również szkolenie online “Jakość działalności naukowej – efektywność, widoczność i wpływ społeczny” dr Katarzyny Świerk. To pierwsze na rynku przedstawienie zagadnień związanych z jakością badań naukowych, które są elementem budowania strategii rozwoju badań naukowych. Aktualna cena – 899 zł. Więcej informacji: https://bit.ly/Szkolenie_Katarzyny_Swierk  

 

Kolejny przegląd wiadomości akademickich już w najbliższy poniedziałek!