Co wydarzyło się w świecie akademickim w ubiegłym tygodniu? Zapraszamy na najświeższy przegląd wiadomości, który przygotowaliśmy dla Państwa. Życzymy udanej lektury!

➡️ Sejmowa Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży poparła część poprawek do noweli ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Poprawki mają charakter techniczno-legislacyjny lub doprecyzowujący: https://bit.ly/AkademickaPrasowka_12-1 

➡️ Uczelnie oszczędzają prąd. Z powodu rosnących cen energii elektrycznej część z nich wraca do nauki zdalnej: https://bit.ly/AkademickaPrasowka_12-2 

➡️ Resort nauki zwleka z wydaniem decyzji, od których zależą uprawnienia i pieniądze dla placówek naukowych. Setki uczelni i instytutów są w zawieszeniu:  https://bit.ly/AkademickaPrasowka_12-3 

➡️ Studenci zagraniczni kształcący się w Gdańsku najczęściej wybierają Gdański Uniwersytet Medyczny – potwierdza najnowszy raport Studenci zagraniczni w Polsce 2022. Aż 36,6 proc. studentów z innych krajów wybrało największą uczelnię medyczną w regionie: https://bit.ly/AkademickaPrasowka_12-4 

➡️ Resort nauki sygnalizuje możliwość zmiany zasad oceny w ramach trzeciego kryterium ewaluacji – wpływu na otoczenie społeczno-gospodarcze. Możliwe, że uwzględniane będą artykuły w czasopismach branżowych: https://bit.ly/AkademickaPrasowka_12-5 

➡️ Amerykańskie uniwersytety wstrzymują subskrypcje Elseviera – jednej z największych firm wydawniczych, która publikuje 18% globalnych wyników badań i ponad 2700 zdigitalizowanych czasopism. Powodem jest brak porozumienia w negocjacjach cenowych: https://bit.ly/AkademickaPrasowka_12-6 

➡️ Jak prawidłowo prowadzić postępowania awansu naukowego bez zbędnych trudności, ale ograniczając ryzyko prawne? Na platformie edukacyjnej Akademii IRSW dostępny jest kompleksowy kurs online pt. “Kompendium wiedzy na temat procedur awansu naukowego”. W trakcie 15 godzin dydaktycznych omówione zostały procedury i zasady na jakich opierają się postępowania związane z nadaniem stopnia doktora, doktora habilitowanego oraz tytułu profesora, zarówno w warstwie teoretycznej, jak i praktycznej. Aktualna cena kursu to 1999 zł. Więcej informacji: https://bit.ly/Kurs_online_Piotra_Pokornego

➡️ Na platformie szkoleniowej IRSW dostępne jest również szkolenie online “Jakość działalności naukowej – efektywność, widoczność i wpływ społeczny” dr Katarzyny Świerk. To pierwsze na rynku przedstawienie zagadnień związanych z jakością badań naukowych, które są elementem budowania strategii rozwoju badań naukowych. Aktualna cena – 899 zł. Więcej informacji: https://bit.ly/Szkolenie_Katarzyny_Swierk

➡️ 26 stycznia br. odbędzie się bezpłatny webinar IRSW “Doskonałość naukowa – trendy i wyzwania w zarządzaniu nauką”. Jakie wyzwania stoją przed uczelniami w kontekście zarządzania nauką? Jaki jest potencjał nauki według statystyk oraz jak mierzona jest jej produktywność? Zachęcamy do rejestracji na nasze wydarzenie. Szczegóły na stronie: https://bit.ly/Webinar_dr_Katarzyny_Swierk 

Kolejny przegląd wiadomości akademickich już w najbliższy poniedziałek.