Co ciekawego wydarzyło się w świecie akademickim w ubiegłym tygodniu? Zapraszamy na najświeższy przegląd wiadomości. Udanej lektury!

➡️ Warszawski Uniwersytet Medyczny i Politechnika Warszawska podpisały porozumienie o współpracy. Ma ono na celu identyfikację strategicznych obszarów badawczych i rozwijanie współpracy zespołów naukowych. Uczelnie chcą też wspólnie działać na rzecz zwiększenia skali zastosowań efektów działalności naukowej w przemyśle biotechnologicznym i działalności klinicznej: https://bit.ly/AkademickaPrasowka_14-1 

➡️ Kolejne uczelnie starają się o zgodę Ministerstwa Edukacji i Nauki na uruchomienie kierunku lekarskiego. Taki wzrost liczby kierunków lekarskich budzi sprzeciw części środowiska. Naczelna Rada Lekarska obawia się o jakość kształcenia: https://bit.ly/AkademickaPrasowka_14-2 

➡️ Wiceminister nauki zapewnia, że do połowy 2023 r. roku będzie znany kształt nowej ewaluacji jakości działalności naukowej: https://bit.ly/AkademickaPrasowka_14-3 

➡️ Będą nowe zasady ewaluacji w nauce. Przemysław Czarnek zapowiedział, że nie będzie żadnej rewolucji w systemie – zostanie on jedynie nieco uproszczony: https://bit.ly/AkademickaPrasowka_14-4 

➡️ Odwołania od wyników ewaluacji działalności naukowej przynoszą efekt. Minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek zmienił oceny niektórych dyscyplin naukowych, jakie w ubiegłym roku przyznał dwóm lubelskim uczelniom – mowa tutaj o UMCS i KUL. Pozostałe uczelnie z Lublina dalej czekają na rozpatrzenie złożonych odwołań: https://bit.ly/AkademickaPrasowka_14-5 

➡️ Ponad 20 proc. studentów porzuca studia. Porównując ich losy z tymi, którzy je kończą, okazuje się, że ekonomicznie lepiej radzą sobie na rynku pracy osoby z dyplomem szkoły wyższej: https://bit.ly/AkademickaPrasowka_14-6 

➡️ Nowelizacja UPSWiN precyzuje zasady refundacji kosztów kształcenia studentów wracających z Ukrainy. Pierwszy semestr roku akademickiego 2021/2022 został wskazany jako punkt odniesienia do określania wysokości opłaty za studia oraz poziomu odniesienia do refundacji: https://bit.ly/AkademickaPrasowka_14-7 

➡️ Od 1 stycznia minimalne wynagrodzenie profesora wzrosło do 7210 zł. Od tej kwoty uczelnie publiczne wyliczają pensje dla innych pracowników. Okazuje się jednak, że pensje większości z nich nie wzrosną. Powód? Już wcześniej zarabiali więcej, niż przewidują minimalne progi wskazane w przepisach: https://bit.ly/AkademickaPrasowka_14-8 

➡️ Za nieco mniej niż 2️⃣ miesiące na Politechnika Gdańska odbędzie się coroczna konferencja European University Association. Wśród zapowiedzianych tematów omówionych w trakcie wydarzenia są wpływ uczelni na społeczności oraz na kształtowanie polityk publicznych w dobie kryzysu: https://bit.ly/AkademickaPrasowka_14-10 

➡️ Jak szybko i wygodnie poszerzyć i usystematyzować wiedzę związaną z jakością badań naukowych, a także efektywnie budować ich strategie rozwoju? Na platformie szkoleniowej IRSW dostępne jest szkolenie online “Jakość działalności naukowej – efektywność, widoczność i wpływ społeczny” dr Katarzyny Świerk. To jedyny na rynku unikatowy zbiór informacji i doświadczeń ze świata akademickiego. Aktualna cena – 899 zł. Więcej informacji: https://bit.ly/Szkolenie_Katarzyny_Swierk 

➡️ 25 stycznia Prezydent RP podpisał Ustawę z dnia 13 stycznia 2023 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz niektórych innych ustaw. Jakie korekty wprowadzono? Piotr Pokorny, prezes IRSW przygotował omówienie najważniejszych zmian (w formie artykułu i nagrania audio). Materiały dostępne są do pobrania pod wskazanym linkiem: https://bit.ly/Nowelizacja_UPSWiN 

 

Kolejna prasówka już w najbliższy poniedziałek.