Co ciekawego wydarzyło się w świecie akademickim w ostatnim czasie? Zapraszamy do lektury naszej “prasówki”!

➡️ W dniach 22-23 czerwca 2023 r. na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego odbędzie się X Seminarium Praktyczno-Naukowe Lean HE Poland. Wydarzenie kierowane jest do wszystkich osób zainteresowanych wdrażaniem Lean management w szkołach wyższych: https://bit.ly/AkademickaPrasowka_22-1

➡️ Budżet przeznaczony na wyższe szkolnictwo artystyczne został w 2023 r. zwiększony o ponad 200 mln zł w porównaniu do roku poprzedniego. Dzięki temu nakłady na publiczne uczelnie artystyczne przekroczą miliard złotych: https://bit.ly/AkademickaPrasowka_22-2

➡️ Z raportu o stanie nauki w Polsce, opracowanym przez Ośrodek Przetwarzania Informacji, wynika że powstaje coraz mniej publikacji naukowych. Rośnie z kolei liczba udzielonych patentów, a spada liczba zgłoszeń wynalazków w stosunku do poprzednich lat: https://bit.ly/AkademickaPrasowka_22-3

➡️ Akademia Pomorska w Słupsku pomyślnie zakończyła proces ewaluacji. Od 1 czerwca stanie się Uniwersytetem Pomorskim. Rozmowa z prof. Zbigniewem Osadowskim, rektorem AP, o awansie uczelni: https://bit.ly/AkademickaPrasowka_22-4 

➡️ Według danych ogólnopolskiego systemu monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów do najbardziej opłacalnych kierunków studiów należą informatyka, teleinformatyka i pielęgniarstwo. Jakie inne kierunki mogą przynieść najwyższe zarobki?: https://bit.ly/AkademickaPrasowka_22-5

➡️ W dniu 1 czerwca 2023 r. odbędzie się Konferencja „Sprawy dyscyplinarne nauczycieli akademickich – problemy i wyzwania prawno – ekonomiczne”. Wydarzenie organizowane jest w trybie zdalnym: https://bit.ly/AkademickaPrasowka_22-6

➡️ W opublikowanym 22 marca QS World Ranking by Subject 2023, już 25 polskich uczelni (dwie więcej niż przed rokiem) znalazło się wśród najlepszych na świecie. Cztery kierunki studiów znalazły się w TOP100: https://bit.ly/AkademickaPrasowka_22-7 

➡️ Co należy zrobić, aby zbudować efektywną relację na linii szkoła wyższa – otoczenie gospodarcze? Zachęcamy do zapoznania się z ofertą szkolenia online dot. komercjalizacji i działalności gospodarczej w szkolnictwie wyższym: https://bit.ly/szkolenie_online_Grzegorza_Kiernera 

➡️ Przypominamy, że kurs online nt. procedur awansu naukowego powrócił do oferty Akademii IRSW. Uwzględnia on ostatnią nowelizację Ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce z 13 stycznia 2023 r.: https://bit.ly/Kurs_online_Piotra_Pokornego-

➡️ Do oferty Akademii IRSW powróciło także szkolenie online dr Katarzyny Świerk “Jakość działalności naukowej – efektywność, widoczność i wpływ społeczny”. Aktualna cena szkolenia to 629 zł: https://bit.ly/szkolenie_online_dr_Katarzyny_Swierk_

 

To już wszystko co przygotowaliśmy dla Państwa w tym tygodniu. Przypominamy, że naszą “prasówkę” mogą Państwo przeczytać także na naszych mediach społecznościowych lub otrzymywać za pośrednictwem e-maila, zapisując się na newsletter IRSW 👉 https://irsw.pl/newsletter/