W dzisiejszym (11 marca 2015 r.) wydaniu elektronicznym Gazety Prawnej opublikowano obszerny artykuł autorstwa Pani Karoliny Nowakowskiej, dotyczący zjawiska biurokracji w polskim szkolnictwie wyższym oraz jego skutków. Na łamach dziennika przedstawiono problem, który w rzeczywisty sposób oddziałuje na wszystkie uczelnie, często hamując ich rozwój lub ograniczając możliwości.

 

Do powstania artykułu przyczyniło się m.in. opublikowanie przez Radę Główną Nauki i Szkolnictwa Wyższego raportu pt. „Problematyka odbiurokratyzowania systemu kształcenia, w tym KRK, z uwzględnieniem treści regulacji i stosowanych praktyk”. Raport między innymi podkreśla problem dynamicznego narastania regulacji prawnych o charakterze powszechnie obowiązującym (przepisy ustawowe i wykonawcze) oraz wewnętrznym (uchwały i inne akty uczelniane, regulujące np. funkcjonowanie wewnętrznych systemów zapewniania jakości kształcenia).
O próbę zidentyfikowania przyczyn tego zjawiska został poproszony ekspert Instytutu Rozwoju Szkolnictwa Wyższego – Piotr Pokorny:

„Większość tych problemów można sprowadzić do dwóch wspólnych czynników – anachronizmu regulacji, a w zasadzie nadregulacji zagadnień związanych z funkcjonowaniem szkół wyższych.”

Dodatkowo, w artykule poruszono także kwestię skutków biurokratyzowania szkolnictwa wyższego. W tej sprawie również wypowiedział się ekspert IRSW – Piotr Pokorny – który stwierdził:

„Biurokracja ma dwa końce. Z jednej strony skutek bezpośredni czyli namnażanie procedur, dokumentów itp. (…) I drugie oblicze – podmioty dotknięte tymi procedurami nie są w ogóle uświadomione co do tego jaki jest sens tych dokumentów.”

Zachęcamy do zapoznania się z pełną treścią artykułu w serwisie Gazetaprawna.pl

Osoby zainteresowane otrzymywaniem informacji na temat szkolnictwa wyższego zachęcamy także do zapisania się do newslettera IRSW