Jednym z założeń Procesu Bolońskiego były zmiany w systemie kształcenia, związane ze wzrostem roli procesu uczenia się przez całe życie (ang. lifelong learning).

Według profesora J. Aoun’a z Northstern University, podstawowa misja uczelni powinna uwzględniać tę koncepcję, szczególnie w sytuacji, gdy coraz więcej krajów odnotowuje zjawisko starzenia się społeczeństwa. W celu wspierania roli procesu uczenia się przez całe życie uniwersytety powinny tworzyć programy nauczania dostosowane do indywidualnych potrzeb osób dorosłych uczących się. Główną cechą takich osób jest ich duże doświadczenie, ale również ograniczony czas na naukę i wdrażanie wiedzy. Samo dostarczanie usług edukacyjnych powinno wiązać się z dopasowaniem do potrzeb społeczeństwa – w tym przypadku oznacza to zwiększenie dostępności systemów do nauki online oraz zapewnienie bezpośredniego dostępu do usługi firmom i instytucjom.

Zachęcamy do zapoznania się z artykułem źródłowym, w którym autor przedstawia inne innowacyjne pomysły na uczelnie XXI wieku: www.timeshighereducation.com
Artykuł dostępny po darmowej rejestracji.


PRZECZYTAJ JESZCZE: