Zapraszamy do pobrania aktualnej wersji projektu ustawy prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 5 kwietnia 2018 r.

Do pobrania:
Projekt ustawy prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 05.04.2018