Print Friendly, PDF & Email
+100%-

Status prawny studenta i doktoranta w polskim systemie szkolnictwa wyższego

Celem prowadzonych badań jest wyjaśnienie kwestii problemowych powstałych w związku z korzystaniem przez studentów i doktorantów z przysługujących im praw oraz przestrzeganiem nałożonych na nich obowiązków w sferze wewnętrznej i zewnętrznej funkcjonowania uczelni.
Poprzez analizę obowiązujących przepisów prawnych oraz praktyki ich stosowania przez organu władzy publicznej, w szczególności sądy, ustaleniu poddane zostaną takie kwestie jak: wskazanie momentu uzyskania statusu studenta i doktoranta (w tym omówienie sytuacji prawnej osób przyjętych na studia ale nie włączonych jeszcze w poczet społeczności akademickiej) i formalnych wymogów z tym związanych, szczegółowa analiza praw i obowiązków studentów i doktorantów (ze wskazaniem szczególnej roli regulacji wewnętrznych uczelni), wydawania decyzji w indywidualnych sprawach studenckich, utraty statusu studenta lub doktoranta związanej z ukończeniem studiów lub skreśleniem z listy (w szczególności w wyniku postępowania dyscyplinarnego).
Wynikiem prowadzonych badań będzie publikacja, która oprócz waloru poznawczego przybliży organom uczelni dotychczas występujące problemy stosowania przepisów normujących prawa i obowiązku studenta i doktoranta wskazując na możliwe sposoby ich rozwiązania.

Działalność gospodarcza szkół wyższych w Polsce

Postępujący kryzys szkolnictwa wyższego coraz częściej zmusza szkoły wyższe do szukania oszczędności i innych źródeł finansowania. Wśród tych źródeł można wskazać między innymi działalność gospodarczą prowadzoną przez uczelnie za pośrednictwem wyodrębnionych jednostek organizacyjnych. Ostatnie zmiany legislacyjne wprowadzają znaczące modyfikacje w tym zakresie – pozostaje jednak pytanie czy obowiązujące regulacje stwarzają dogodne warunki do podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej przez szkoły wyższe.
Podstawowym celem badań jest jednoznaczne wskazanie, jaką działalność prowadzoną przez polskie szkoły wyższe, można sklasyfikować jako działalność gospodarczą (w odniesieniu do różnych ujęć tego zjawiska) i jakie są tego konsekwencje. Dodatkowym celem pracy jest wskazanie problemów prowadzenia działalności gospodarczej przez uczelnie oraz sformułowanie na tej podstawie postulatów de lege ferenda.

Zapisując się do Newslettera: wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz na przesyłanie informacji handlowych przez IRSW. Szczegóły w Polityce Prywatności.

FreshMail.pl
 

Newsletter

Zapisując się do Newslettera: wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz na przesyłanie informacji handlowych przez IRSW. Szczegóły w Polityce Prywatności.

FreshMail.pl
 

Newsletter

Zapisując się do Newslettera: wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz na przesyłanie informacji handlowych przez IRSW. Szczegóły w Polityce Prywatności.

FreshMail.pl
 

Zapisując się do Newslettera: wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz na przesyłanie informacji handlowych przez IRSW. Szczegóły w Polityce Prywatności.

FreshMail.pl